Komunálne voľby – pokračovanie

Komunálne voľby – pokračovanie

12. októbra 2014 Off Od

Ešte nejakých slabých štyridsať dní a budeme poznať najdôležitejšiu  osobu  mesta.  Je pravda, že práve tento post  môže (na rozdiel od poslednej  dekády)   veľmi veľa ovplyvniť.  Najviac ovplyvniť.  Na novú funkciu primátora  sa dá  povedať, že je kandidátov  dostatočný počet  a že je skutočne z čoho vyberať. Je pravda, že z našich kandidátov iba dvaja zatiaľ  tak „úvodne“ prezentovali, že čo chcú a verím, že všetci v krátkej dobe všetci – a dôkladne nás oboznámia s tým ako to chcú robiť.  

Druhá vec (zatiaľ) je, že sa občania voliči môžu  dostávať do pozícií, že kandidáti budú prezentovaní  iba  v doterajšom piešťanskom trende (plagáty, obrázky, trochu textu a prípadne aj všeobecných sľubov…)  a že voliči nebudú schopní „vyberať“ podľa záväzkov – vykonať, vykonávať  robotu pre Piešťany (vo svojom volebnom programe), ale iba podľa úplne nepodstatných kritérií. Aj to je pravda, že v súčasnosti, z viac dôvodov bude pozícia primátora  pre rozvoj Piešťan mimoriadne dôležitá a náročná.

Asi to bude zložité:

 • Na jednej strane pravdepodobne kandidáti sú schopní sa, obrazne povedané rozdať pre mesto na strane druhej je možné, že to „rozdanie sa“ bude neefektívne a mesto z toho nebude mať ten úžitok, ako to možno na prvý pohľad vyzerá.
 • Je tu kopa občanov, ktorí z rôznych príčin nie sú, nevedia, alebo nechcú posudzovať kandidáta,  či má schopnosti „pohnúť“  s mestom. Radšej im vyhovuje používať kritériá, ktoré nebudú mať absolútne žiaden vplyv na výkonnosť primátora. Napríklad: ako očariť dôchodcov, alebo – hoci aj vyhovieť práve vybranej skupine obyvateľov mesta, alebo ….. nie nejdem vypisovať ďalších tých zhruba pätnásť vážnych dôvodov.
 • Veľmi lákavé pre kandidátov je (bude) vytiahnuť obyčajne iba jednu kartu na ktorej postavia svoju kampaň a dúfať, že voliči sa „uspokoja“ a pôjdu. Ostatné a aj oveľa dôležitejšie úlohy pre správu mesta ,  pôjdu  takticky do zabudnutia.

Zatiaľ je možné konštatovať:  že  sú 6 kandidáti – ale zatiaľ ani jeden nepredložil, možno nestihol predložiť  program,  teda čo chce ON (kandidát) urobiť pre Piešťany, ktorý by zodpovedal civilizovanému kritériu hospodárenia a rozvojovým programom mesta a o ktorom by sa malo diskutovať  (aj medzi voličmi) a hodnotiť ho.  Malo by sa až do volieb  porovnávať a diskutovať, či program je dôveryhodný, či je reálny, či je lepší ako iný . . . . A teda zatiaľ to vyzerá  tak, že ani jeden sa nemusí zaväzovať k nejakým povinnostiam, nemusí vlastne nič sľubovať…. a teda  veľmi pravdepodobne to pôjde „po starom“.  Nič prevratné a všetko pôjde tak ako doteraz.

REKLAMA

kia akcia

A aby ma niektorí nehanili, že nehovorím konkrétne, tak  si dovoľujem  pomenovať podľa mňa tie najdôležitejšie úlohy, ktoré sú pred mestom, pravda pokiaľ  sa mesto nechce trvale uspokojovať s tým, že …“však v meste je všetko v poriadku“. Čo z toho si trúfnu kandidáti a ako dokážu „napnúť svaly“ alebo priniesť niečo nové  – uvidíme:

Oblasti možného rozvoja:

Ako som už niekoľkokrát na stránke www.volby-pn.webnode.sk spomenul – stanoviť rozvojovú stratégiu (a ju realizovať!) pre Piešťany je aj jednoduché,  aj veľmi náročné. Jednoduché – pokiaľ budeme vychádzať zo základných, aj prírodných podmienok. Náročné, pokiaľ by sme chceli použiť iba priania niektorých občanov – mať sa dobre a pokiaľ možno pri malej námahe. Veľmi náročné však aj pri akejkoľvek realizácii, pretože, keď chceme byť reálny, musíme konštatovať, že v doterajších dvanástich rokoch sa v tejto oblasti urobilo minimum.  Na porazenie!  Práve, keď sa z veľa rôznych dôvodov dalo urobiť najviac. Keď to dovoľovala  aj, nazvem to liberálna politika EU. O štátnej radšej nebudem hovoriť.  Ale, bola to naša voľba. Keďže vzhľadom na to, čo Piešťanom  Boh dal a dal im  prírodné podmienky, sú všetky ostatné alternatívy rozvoja okrem turistiky  oveľa, oveľa ťažšie a preto  teda ostanem pri predpokladanom maximálnom dôraze na rozvoj turistiky a z toho, aby TURISTIKA, cestovný aj kúpeľný ruch,  zabezpečila aký – taký rozvoj mesta. Ja  osobne pokladám za dôležité napríklad tieto oblasti:

 1. Na základe doterajšieho trendu – za rozvoj mesta a aj formou rozvoja turistiky zodpovedá vedenie mesta (aj) s pomocou organizácie cestovného ruchu (OOCR), ktorú si na to vytvorilo. Keď chce mesto postaviť aký taký trend rozvoja turistiky, musí postaviť diametrálne novú stratégiu rozvoja o akej sa doteraz akože hovorilo. Dajme tomu s centrom (jednom z centier) v PN, ale s rozsahom minimálne – v priemere sto kilometrov. A s prihliadnutím na veľmi malú oblasť Slovenska v medzinárodnom turistickom ruchu radšej sa venovať aj intenzívnej spolupráci s ostatnými regiónmi štátu. Doterajšie úsilie – to je skôr o tom, ako to nerobiť. A myslieť si, že nám stačí sa hrať na našom piesočku pokladám za zbytočnosť.
 2. Nový most – nie pokračovať v doterajšom trende, keď sa nič nemusí a zdôvodnenie sa vždy nájde, ale robiť maximálne v tom, aby sa celá „vec“ poriadne pohla  a dávať pravidelné informácie o postupe – pre voličov. A to hádam aj napriek neochote našej VÚC-ky.  „Vec“ by mala byť súčasťou rozvoja turistiky.
 3. Slovan. Vyriešiť rekonštrukciu, alebo definitívnu zmenu tohto „blbého stavu“ (vyriešiť, nie urobiť!) pokladať za jeden z vrcholov  snahy nového vedenie mesta. Ukončenie tejto hanby je vlastne aj barometrom úspechu nového vedenia.
 4. Cyklochodníky, cyklocesty. Doterajší trend je v porovnaní s Európou veľmi chabý, aj keď my Slováci sa dokážeme sami chváliť aj vtedy, keď to nikto nezaregistruje…. Žiaľ,  turistika je už teraz taká, že chváliť nás musí turista, nie ten, kto turistiku „dáva“. Vďakabohu. A možnosti sú. Sú.
 5. Zimák – zapojenie do koncepcie rozvoja turistiky. Doteraz tiež neevidujeme žiadne úsilie vedenia mesta.
 6. Sĺňava!  Pokiaľ budeme chcieť sa zapáčiť  iba „turizmu vtákov“ bude to stále málo. Pokiaľ aj o tom budú vedieť aj turisti – bude to „o inom“. A pokiaľ to bude pre turistov –  to bude ešte lepšie.
 7. Vodný areál (nie iba bazén, alebo kúpalisko. Vodný areál!  Kúpalisko je pre rozvoj turistiky úplne zanedbateľné a smiešne v kontexte s úsilím iných regiónov v oblasti rozvoja turistiky na Slovensku a s tým, čo už kdekade „s vodou“ dokázali urobiť.
 8. Športové akcie so zapojením do rozvoja koncepcie turistiky. Tiež doteraz stále išlo iba o náhodnú aktivitu ochotných jedincov. Alebo športovcov. Nie o zapojenie do rozvoja turizmu. Nakoniec ani ten rozvoj nie je badateľný skoro nikde.
 9. Športové podujatia v kontexte s rozvojom turistiky. Doteraz táto oblasť bola pre vedenie mesta španielskou dedinou

 

Ďalšou významnou oblasťou zabezpečujúcou  rozvoj mesta je Oblasť  hospodárenia a riadenia rozvoja mesta:

 1. Výberové konania – razantná zmena(!)  systému pri verejnom obstarávaní. Vraj korupcie (podľa správy nejakej protikorupčnej komisie v SR) sa zväčšujú dlhodobosťou pôsobenia šéfov na rozhodovacích „stoličkách“. Čím dlhšie, tým (vraj) je to rizikovejšie.
 2. Vedenie mesta  od začiatku malo záujem podporovať malú (čím menšiu) aktivitu médií, aby sa volič nedozvedel  to, čo nemusí.  Ani bez zmeny tohto faktora sa kvalitatívne nezmení  vzťah voličov k voleným „postavám“.  Navyše, keď aj v súčasnej dobe ešte existuje u určitej skupiny voličov schizofrenické prejavy politickej vyspelosti.  Zabúdajú, veria, namýšľajú si – majú iné priority, ako objektívny prístup. S tým ruka v ruke by malo nové vedenie vykonať  Realizáciu nového systému informovanosti občanov, vrátane úplne nového prístupu k využívaniu takzvanej mestskej televízie.
 3. Budovanie (vlastného) postavenia v rámci VUC. Táto a takáto koncepčná činnosť doteraz neexistovala, stačí sa pozrieť na činnosť VÚC-ky od jej vzniku.
 4. Budovanie kvalitatívne nových vzťahov s centrálnymi orgánmi a oblasťami v okolitých štátoch s cieľom pomôcť rozvoju mesta. Pravda nie (iba) družobnými návštevami, alebo chabou aktívnou účasťou na kdejakých veľtrhoch. Ani podporovaním takzvaných  „finančných vzťahov“.
 5. Využívanie eurofondov by sa malo zameriavať,  pokiaľ chce mesto fungovať „lepšie“ – na rozvojové programy,  nie na  projekty, ktoré neovplyvnia  prosperitu mesta.  Čo bolo bežným javom doteraz. Zmení to nové vedenie mesta?
 6. Úplne nová stratégia rozvoja a záväzná(!). Nová po odbornej stránke. To, čo ´´fungovalo´´ doteraz je veľká neznáma. Aj s výsledkami.  A aj bude, pretože už pri tvorbe sa nerešpektovalo množstvo zásadných manažérskych aj logických  algoritmov. Zmení sa to?
 7. Rozvoj ostatných oblastí spoločenského života (zdravotníctvo, cesty, školstvo, doprava parkovanie ….). Malo by ísť o systémové opatrenia, nie o náhodné javy, akých sme svedkami.

Zároveň je faktom skutočnosť, že ktorákoľvek jedna, alebo zopár dobrých vecí nezmení nič na celkovom výsledku. Úsilie musí byť komplexné – a mediálne známe verejnosti. To všetko sú – podľa môjho názoru úlohy, ktoré podmieňujú to, ako mesto bude vyzerať o pár rokov. To doteraz – to bolo  málo a nevieme či to bolo dosť efektívne, skôr sú pochybnosti. Je tu možnosť na zmenu. Akú? To čoskoro uvidíme. Na vlastné oči. To, či bude v PN viac roboty, záleží síce aj od investorov, ale aj od vedenia mesta. Situácia je zložitejšia o to, že o žiadnej skutočnej aktivite vedenia mesta  doteraz veľa nevieme. Ale aj to je o tej vzájomnej komunikácii.  Na záver ešte  jeden postreh: v poslednom „pozeraní“ zo zasadnutia v téme zvýšenie  ratingu  mesta zopár poslancov sa vyjadrovali v tom zmysle, že  „….. primátor nevedel ako skončí audit (skončil dobre – zlepšený)  a treba ho pochváliť za odvahu….“.  A čo keď vedel veľmi dobre a politicky to práve preto  neurobil už skôr?? Veľa vecí nie je vždy takých, ako to na prvý pohľad vyzerá. A možno aj za cenu nejakého toho porušenia pravidiel hry.

Ján Derďák