BlogyVladimír Šišovský

Je Petícia 2013 úspešná?

By 23. augusta 2013No Comments

Je „Petícia 2013“ občanov mesta Piešťany, za zníženie nájmu v obradnej miestnosti na Žilinskej ceste, kód. pokl. 298 a na Bratislavskej ceste, kód pokl. 300 úspešná ???

Motto : „Nie sme ako ovce“

MsZ na svojom zasadnutí dňa 25.07.2013 na odpovedi občanom, ktorí podpísali petíciu „ Mestské zastupiteľstvo prejavuje len vôľu stanoviť novú cenu za poskytnutie krátkodobého užívania domov smútku a pohrebísk k vykonaniu pohrebného obradu až od 01.01.2014.

Iniciatívna skupina poslancov predložila nový návrh na zmenu nájmu v obradnej miestnosti. Tento návrh spôsobil navrhovateľovi a predkladateľovi, ktorí predložili kalkuláciu na schválenie VZN č. 3/2012 rozruch a zmetočnosť.

[singlepic id=21661 w=320 h=240 float=right]Primátor mesta novinárom po prijatí tohto uznesenia povedal, že suma za prenájom obradnej miestnosti prevyšuje 160,- EUR. Ceny, ktoré ľudia za pohreby platia teraz, sú podľa neho politickým rozhodnutím.

Je naozaj, citujem…. Ešte aj po smrti sťahujete kožu z nebožtíka a smútiacej rodiny? Nevídané, Neslýchané, politickým rozhodnutím ??

Ku dňu 25.07. 2013 sa pod petičné hárky podpísalo 3.568 občanov v počte 108 listov, čo tvorí 12,09 % obyvateĺov. Podpisovanie občanov na petičné hárky pokračuje i naďalej.

Je naozaj zmena nájmu, ktorí sú občania nespokojní a prejavili svoju nespokojnosť len ako vôľa poslancov a primátora, ktorí dostali dôveru a mandát občanov vo voľbách ??,

V období od 26.06.2013 do 30.06.2013, petičný výbor zorganizoval “ Verejné stretnutie s občanmi . Účelom stretnutia bolo sloboda prejavu a ďalších práv, výmena informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločenských záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk.

Manažerka pietných služeb pokračuje v jej aktivite, neodôvodnene postupuje v rozpore zo zákonom v oblasti narúšania medziľudských vzťahov, občania sú pohoršení jej postojmi a správaním dlhodobo.

Po predbežnom pohovore s občanmi, sme dolupodpísaní občania piešťan hlboko znepokojení týmto rozhodnutím a schválením 18 poslancami MZ. Každý občan sa väčšou alebo menšou mierou podiela na financovaní, živote a reprezentácii mesta,
za čo si zaslúži dôstojnú rozlúčku v dôstojných priestoroch. Suma 110,- EUR za prenájom obradnej miestnosti považujeme za stupídnosť vo všetkých jej významoch slova.

Ďakujem všetkým občanom mesta Piešťany a okolitých obcí, ktorí svojim podpisom podporili túto „Petíciu 2013“.

Z vyššie uvedených dôvodov a z iných dôvodov a požiadaviek občanov mesta navrhujeme, aby poslanci MsZ Piešťany :
1. zmenili Všeobecné záväzné naradenie mesta Piešťany č. 3/2012 sumu 110,- Eur, za prenájom priestoru v obradnej miestnosti kód pokl. 298 a 300,
2. zrušili krátkodobé užívanie márnice v Kocuriciach, kód pokl. 301
3. Podporujeme odborne spracovaný iniciatívny návrh poslanca Ing. Jozefa Chudého, na zmenu následovne :
a/ kód pokl. 298 Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku na Žilinskej ceste 32,11 EUR
b/ kód pokl. 300 Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku na Bratislavském ceste 25,55 EUR
4. Neefektívne hospodárenie vo verejnom sektore predložené dňa 25.07.2013 na MsZ nech je podkladom na rozpracovanie nedostatkov na pomery MsÚ Piešťany.

Autor: Vladimír Šišovský

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972