BlogyJozef DrahovskýVaše PNky

Dotačná podpora z kraja je už zverejnená

By 25. apríla 2014No Comments

Podobne ako Mesto Piešťany podporuje dotáciami verejnoprospešné činnosti a aktivity aj Trnavský samosprávny kraj má od roku 2006, kedy zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v súlade s Ústavou SR schválilo všeobecne záväzné nariadenie, možnosť podporovať právnické ako aj fyzické osoby – podnikateľov s trvalým pobytom alebo sídlom na území TTSK v oblastiach podpory všeobecne prospešných služieb, ochrany, obnovy, tvorby a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v rámci TTSK, podpory organizovania aktivít voľného času mládeže, organizovania letných táborov, rekondičných pobytov pre zdravotne postihnutých, posilnia prevencie chorôb, zvýšenia zdravotného povedomia obyvateľstva.

[singlepic id=52477 w=260 h=170 float=right]Keďže financovanie je zabezpečované z rozpočtu, jeho výška sa môže meniť podľa možnosti vykrytia z príjmov TTSK. V roku 2006 to bolo 10 mil. SKK pre 373 žiadateľov, nasledujúce roky 2007 a 2008 ponúkli zhodne 15 mil. SKK pre asi 1200 žiadateľov. V roku 2009 sa výška dotácie vyšplhala až na 996 000 EUR pre 1256 žiadateľov, avšak po roku 2009 možnosti príspevku rapídne klesali – 2010 na polovicu a v roku 2011 až na 165 000 EUR pre stále cca. 1000 žiadateľov ročne. Od roku 2012 je výška príspevku 125 000 EUR.

REKLAMA

[singlepic id=52478 w=260 h=150 float=left]Aj v tomto roku je možnosť podať žiadosť o dotáciu v piatich oblastiach podľa zverejnených výziev:
1. Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít,
2. Podpora mládežníckych aktivít,
3. Podpora aktivít na pomoc pre sociálne odkázaných občanov,
4. Podpora zdravia a prevencie chorôb,
5. Podpora športových aktivít pre všetkých.
V každej oblasti je alokovaných 25 000 EUR.

Žiadatelia si môžu nájsť bližšie informácie na stránkach TTSK v sekcii „dokumenty a výzvy“ a žiadosti treba doručiť do 7. mája 2014 na úrad TTSK.

Jozef Drahovský, Foto: trnava-vuc.sk

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972