To je otázka. Povedal by som, že všetko možné, len nie nič dobré. Ťažko presne povedať o čo ide primátorovi, aký má cieľ s mestským úradom. Chcel robiť zmeny, plánoval spraviť opatrenia, ale… O možnom kolapse sa hovorilo už dávnejšie v súvislosti s odobratím počítačov, bezpečnostným incidentom a auditom, zatiaľ to však úradníci nejako ustáli. Čím ďalej, tým viac však mám pocit, že dlho nepotrvá a aj to čo išlo doteraz nejakou zotrvačnosťou, skolabuje. O mnohom svedčia udalosti posledných troch týždňov, o ktoré by som sa rád podelil.

mestsky-urad-PN[1]V polovici júna na konci rokovania mestskej rady sa prihlásila o slovo JUDr. Lívia Damboráková, ktorá je vedúcou odboru organizačno-právneho. Poprosila nás, aby sme ubrali z požiadaviek a nedávali „toľko“ uznesení z rady, pretože právnici nestíhajú. Už niekoľko týždňov sú bez vedúceho právneho referátu, ktorý ukončil pracovný pomer. Nový človek zatiaľ vybraný nebol a práce majú tým pádom všetci vyše hlavy. Do debaty sa pridala aj prednostka Dáša Reháková, ktorá sa vedúcej zastala a apelovala na to, že práce je naozaj veľa, a že si treba určiť priority. Podľa vedúcej si nestíhajú vyberať náhradné voľná, dovolenky a trávia v práci množstvo hodín navyše. Ako poslancovi mi tieto tvrdenia neboli príliš povôli, pretože mám pocit, že množstvo vecí by sa dalo robiť lepšie a mala by byť poskytovaná väčšia súčinnosť, napríklad pri riešení právnych otázok okolo možností investície do Evy, či riešenia otázky zmluvy Piešťanského informačného centra s poskytovateľom dotácie a možnosti presunu PIC pod Rezort Piešťany. Rovnako som kritizoval kvalitu vypracovaných materiálov naprieč odbormi. Doktorka Damboráková ma opakovane uistila, že by nám rada poskytla právnu súčinnosť, ale že naozaj nevládze a do práce musí chodiť, i keď je chorá, pretože inak sa množstvo vecí, ktoré majú vybaviť nedá stíhať. Hovorím, žiaľ tu vám pomôže jedine primátor s prednostkou tým, že čím skôr vyberú nového človeka na právny referát. Ako poslanci s tým veľa nespravíme, ale OK, môžeme prehodnotiť priority a trošku ubrať. Pričom by dobre padlo, keď by nám svoje priority predstavil aj pán primátor, aby sme sa zosúladili a veci mohli fungovať efektívnejšie.

Nedalo mi a na zastupiteľstve, poslednom pred prázdninami, som sa primátora v bode Rôzne spýtal, kedy bude vypísané výberové konanie na vedúceho právneho referátu. Odpoveď ma zaskočila. Nezopakujem to doslovne, keďže som si toto vyjadrenie nenahrával a televízia zatiaľ záznam nezverejnila. Bolo to však v  zmysle, že právnikov je dosť, práce nemajú až toľko, aby ju nezvládli a miesto vedúceho sa obsadzovať nebude. Diametrálny rozdiel v rétorike oproti tomu čo sa hovorilo v polovici júna. Obzrel som sa dozadu, kde stála JUDr. Damboráková, zaskočená bola rovnako ako ja. To, že človeka, ktorý im chýba nedostanú, počula prvý raz…

Čo si o tejto situácii myslieť? Niekto si povie no a čo, veď úradníci aj tak figu robia, aspoň budú poriadne makať. Realita je však taká, že vedeniu mesta sa úspešne darí dostávať úrad do absolútneho rozkladu a demotivovať aj tých posledných odhodlaných. Opakovane sa mi stalo, že  veci mohli byť vyriešené v prospech obyvateľov mesta pomerne rýchlo a promptne. Avšak na škodu veci iniciatíva vzišla od poslancov, ktorí podľa názoru prednostky nemajú právomoc nič žiadať od úradu (zákon o obecnom zriadení však podľa mňa vraví niečo iné) a tak boli veci zablokované. Poslanci majú asi vyzerať ako absolútni „neschopáci“, aj keď nie vlastnou vinou. Osobne by som aj tento status prežil, ak by veci fungovali, pretože o mňa nejde. Ide o obyvateľov, ide i zamestnancov, ide o ľudí… Márne si však lámem hlavu, ako primátora presvedčiť, aby konal inak. Vyzerá to tak, že je to vec nemožná, na škodu nás všetkých…

Tomáš Hudcovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972