Cirkevné školy spojené – nespojené

15. decembra 2014 Off Od

Nevkusná  nálada v piešťanskom cirkevnom školstve pokračuje – mestské školy sa tešia. Je nádej, že možno budú mať viac žiakov.

Už zopár mesiacov je situácia v cirkevnom (rozumej arcibiskupskom) školstve mimoriadne zložitá. Zriaďovateľ, to jest Arcibiskupstvo,  nezasiahlo  vtedy, keď sa k tomu núkala relatívne solídna pozícia, ktorá by Gymnáziu ponúkla  pomocnú a prospešnú ruku (nie vo forme finančnej pomoci,   ale celkom iste strategickej, rozvojovej. Namiesto toho sa „ A. úrad“  pustil  do, nazvem to takej  reformy  celého cirkevného školstva v Piešťanoch a takým spôsobom, že   stiahol so sebou aj (cirkevnú) Základnú školu, ktorej pedagogická úroveň dlhé roky zodpovedala štandardu na veľmi kvalitnú úroveň pedagogického procesu, ktorý stačilo iba bežne „cizelovať“ a úroveň by bola stále úspešná. Namiesto toho svojim najnovším „cirkevným hitom“ pravdepodobne tiež prispela k  „ divno-rozvojovej tendencii“  oboch škôl, ktoré sa de facto už aj spojili, aj nespojili, pod riaditeľskou kuratelou pána farára.

Najnovšie snahy o nejaké dobre utajené výberové konanie na riaditeľský post iba zvýrazňujú  dosť chabú znalosť v problematike školstva a veľkú podobnosť s rôznymi politickými dobre utajenými výbermi (aj „nástenkovými“) v celom tomto štáte. Vidieť, že iba modlitby, (ako sa to bežne odporúča )  veriacich nepomáhajú.  Aj tu, ako skoro všade môže pomôcť iba odborná robota a zdá sa, že v tomto prípade to bude tiež „jedine“ platiť. Ozaj! Gymnázium má prvý ročník zrušený!  Namiesto usilovného hľadania cesty ako skvalitniť túto školu sa, ako nakoniec skoro v celej našej spoločnosti, radšej spoliehame iba na zázrak.  Ukazuje sa, že aj tento – vôbec prvý skutočný zásah do behu oboch škôl  (do Základnej  určite) neprinesie pravdepodobne  taký krok, ktorý bude zodpovedať  konkurenčnému prostrediu medzi ostatnými školami  v druhom desaťročí  tohto storočia.

V súčasnosti, či chceme, alebo nie, je pre úspech školy podstatný iba splnený základný cieľ aj týchto škôl.  V prípade základnej školy je jediným kritériom   pedagogický úspech  (úspech v zaraďovaní sa žiakov do stredných škôl)  a výchovný úspech absolventov školy  v jednote (vytváranie zodpovednej a morálnej  povahovej vlastnosti detí). V gymnáziu pripravenosť študentov do života, alebo na život  a na  úspech v oboch prípadoch je mimoriadne dôležitá kvalitná odborná, morálna a duchovná  atmosféra v kolektívoch detí, pedagógov aj rodičov.  A násilné zasahovanie zriaďovateľa napriek ešte stále akej – takej  rovnováhe už prináša výsledky.  Odhadujem, že určite negatívne.

Autor: Ján Derďák