Zmena, sme jej vôbec schopní a vôbec chceme zmenu, ktorá nebude klišé, ale zmeny ktoré budú systémové? Voľby sú, tak ako sú nadstavené, prekonané a nič neriešiace. Je to akýsi ľudový casting, kde sa vytvára ilúzia, že občan rozhoduje a ovplyvňuje veci verejné a politiku.

Štát nemôže rezignovať na seba samého. Musí mať pod kontrolou základné piliere štátnosti. Veci verejné musia vykonávať odborníci s účinnou kontrolou. Na všetkých úrovniach verejnej správy musia byť odborníci a nie diletanti, často dosadení po voľbách, čo má za následok každé štyri roky výmenu byrokracie na všetkých úrovniach.

Občan nie je kompetentný zodpovedne rozhodnúť vo voľbách, lebo dostatočne nevie a nie je informovaný, naopak je manipulovaný a sú mu podsúvané často skreslené, alebo zavádzajúce informácie.

Čo je zákonné je transparentné, nemusí sa citovať, často až prehnane, čo povedala a čo komentovala Transparency International Slovensko, mimochodom, treťosektorová mimovládna organizácia.

To, čo hovorí právo: podľa zákona, v medziach zákona a zákonným postupom je podružné a občanovi sa dookola podsúva stanovisko Transparency International Slovensko. Prečo?

Priama voľba prezidenta nemá význam, keď funkcia prezidenta nemá prislúchajúce právomoci k priamej voľbe, čiže najsilnejšiemu mandátu, čo je priama voľba občanmi.
Voľba ústavných sudcov parlamentom – členmi politických strán v Národnej Rade Slovenskej republiky, je zasahovanie jednej moci do druhej moci. Bez komentára.
Touto voľbou sa korupcia nielen vytvára, ale čo je horšie – sa generuje.

Pre príklad uvádzam priamu voľbu starostu a primátora na Slovensku a v Rakúsku.
Obe voľby sú priame občanmi, ale funkcia primátora a starostu v Rakúsku je reprezentatívna a nie výkonná ako na Slovensku. V Rakúsku sa dodržuje účinne zákon o verejnej službe s následnou definitívou. Kontrola je účinná a preto korupcia vo veľkej miere eliminovaná.

Čo z toho vyplýva? Že náš systém výkonu a nastavenia verejnej správy, čiže štátnej správy, samosprávy, je nefunkčný a generujúci korupciu.

Ani jedna politická strana vo volebnej kampani k týmto otázkam nedáva jasné odpovede. Mesiáš nepríde, dokonca ani Godot. Je to len o poctivej práci, zodpovednosti, kompetentnosti, ale hlavne kvalifikovanosti.

Je na občanovi, či dá priestor populizmu, ľúbivosti, lacným riešeniam. Propagande a odpútavaniu, alebo riešeniu tých problémov, ktoré sú dôležité.

Pavol Vermeš

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972