Prinášame Vám prvý blog autora/ky, publikovaný pod pseudonymom K.O. Venovať sa bude trochu iným témam, ako väčšina blogerov na našej stránke. Za svoju „srdcovku“ považuje najmä knihy. V tomto príspevku nájdete osobnú recenziu diela Marcela Prousta, možno vás inšpirujeme…

Marcel_Proust_1900-2

Nedávno vyšla česká reedícia Hľadania strateného času. Proust nie je pre každého, ale kto ho prečíta celého, len ťažko by hľadal román podobný práve tomuto. A to je dobre.

Pomerne staršie vydanie knihy Marcela Prousta Na Swannovej strane je považované za veľmi vydarenú prácu prekladateľky Eleny Krššákovej. Hoci na slovenský preklad pokračovania zatiaľ čakáme márne, v češtine opäť vyšiel kompletný cyklus Hľadanie strateného času, ktorý sa v minulosti dal zohnať len veľmi ťažko.

Úprimnosť nadovšetko, Proust nie je ľahké čítanie. Vety sú extrémne dlhé, dej potlačený takmer úplne do úzadia, kniha má  500 strán a písmo je miniatúrne. Niekto môže cyklus považovať za úplne nezvládnuteľný na prečítanie a jeho názor rozhodne nebude ojedinelý. Dokonca aj Vladimir Nabokov považoval za naozajstný literárny úkaz len prvú polovicu Hľadania strateného času.

To, o čo sa Proust snažil, je zachytiť spomienky do absolútnych detailov a tak oživiť a uchovať prežité momenty. Rozsah diela je síce veľký, málokomu sa však v dejinách literatúry podarilo vysvetliť podstatu svojho úmyslu a vyjadriť svoje momentálne pocity tak jasno a čisto ako Proustovi. Text je jednoznačne zrozumiteľný a čitateľ si rýchlo vytvorí prehľad o postavách, miestach deja a ich prelínaní sa s rozprávačovými pocitmi. Proustov jazyk je priamy, všetko je rovnako precízne a rozsiahlo vysvetlené, čo však môže vytvárať dojem monotónnosti.

P

Na Swannovej strane zachytáva 2 dejové línie. Prvou je detstvo a dospievanie rozprávača a jeho zážitky z francúzskeho mesta Illiers, ktoré Proust uvádza pod fiktívnym názvom Combray. Rozprávač sa volá Marcel a z deja rýchlo vyplýva, že je mladšou verziou spisovateľa. Opisuje spomienky na mladosť prežitú v Combray, ktoré sa mu vyvolajú po namočení „madlenky“ do horúceho čaju, čo mu časy pripomenie. Dostávame tak náhľad do Proustovho detstva, spoznávame jeho miestami precitlivelú povahu, extrémnu naviazanosť na matku a lásku k literatúre. Hosťom v dome v Combray je často bohatý burzový maklér a Parížska celebrita  Charles Swann, okolo ktorého sa rozvíja druhá dejová línia. Tá popisuje lásku Swanna k dievčaťu menom Odette, ktorá sa neskôr stáva jeho ženou. Swann je priam posadnutý fyzickou krásou Odette, ktorej tvár mu pripomína tvár dievčaťa z Botticelliho maľby, aj keď v románe nájdeme mnohé poznámky na jej promiskuitu a podpriemerný intelekt. Román čitateľa vtiahne do prostredia Paríža aj francúzskeho vidieka a niekedy zdĺhavé opisy prostredia umožňujú presnú predstavu prežívania deja.

Marcel Proust v knihe dokazuje, že zážitky zdanlivo zabudnuté a prekryté novými spomienkami, v nás naďalej pretrvávajú a do veľkej miery ovplyvňujú našu povahu. Napriek svojej zdanlivej monotónnosti sú Na Swannovej strane, ako aj ostatné diely cyklu ojedinelým úkazom svetovej literatúry, najmä inšpiratívnosťou a podnetnosťou čitateľa. Hlboký obdiv tomuto dielu vyjadrili aj spisovatelia ako Virginia Woolf, Graham Greene či Samuel Beckett. Máloktoré iné diela prinútia čitateľa si tak všímať detaily okolo seba a  zamýšľať sa nad vlastnými zabudnutými zážitkami. Hľadanie strateného času rozhodne nie je stratený čas.

(K.O., foto: wikipedia, autor)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972