BlogyJozef Drahovský

Blog Jozefa Drahovského: Rokovanie TTSK aj s nevyhnutným prerušením

By 25. októbra 2014No Comments

V stredu popoludní 22.októbra prebehlo zasadnutie zastupiteľstva VÚC Trnava. Na prvý pohľad nenápadný program však skrýval minimálne dva body, ktoré vyvolávali búrlivé diskusie v poslaneckých kluboch už pred rokovaním. Boli to redukcie počtu otváraných prvých ročníkoch stredných škôl v budúcom školskom roku a redukcie prímestských autobusových liniek.

[singlepic id=52041 w=300 h=162 float=right]

A práve prvé ročníky na stredných školách vyvolali aj na zastupiteľstve menšiu nepohodu, ktorú podpredseda TTSK vyriešil prestávkou, kde si jednotlivé poslanecké kluby mali uzrejmiť, čo vlastne chcú dosiahnuť a ako. Pre lepšie vysvetlenie: Podľa navrhnutého VZN mali byť redukované niekoľké triedy v rôznych častiach kraja. U nás sa to týkalo bilinguálneho gymnázia vo Vrbovom, kde majú byť budúci rok otvorené len dve triedy prvého ročníka namiesto troch. K tomuto vystúpila p. Babičová a aj p. Tamajka a žiadali zachovanie troch tried. Podobne tomu bolo aj v Trnave. Myslím si, že aj napriek tomu, že sa ľahko niečo ruší či obmedzuje a následne sa to už ťažšie obnovuje, má zmysel otvárať len taký počet tried, koľko reálne vhodných uchádzačov daná škola má. Do nového VZN sa dostal teda aj dodatok o možnosti opätovne rozšíriť počet tried na požadovaný v prípade, že bude počet uchádzačov na danú školu vyšší. A aj toto bol jeden z dôvodov, prečo jednotlivé požiadavky na neznižovanie počtu tried neboli schválené, ale dodatok o možnosti navýšenia tried prešiel.

Nasledoval bod o vyradení školských zariadení, ktorý bol už popísaný v článku tu na PNkách. Nasledujúce body boli prijaté bez problémov, keďže sa jednalo o štandardné plány údržby a prevod majetku. Až pri odpredaji časti pozemku v Piešťanoch sa objavili pripomienky o tom, že ucelené parcely by sme nemali predávať po kúsočkoch ako osobitný zreteľ kvôli malej rozlohe, ale snažiť sa ich predať v celku, aby nám nepredajné časti nezostávali rozdrobené. Tieto pripomienky však bohužiaľ nemali vplyv na rozhodnutie daný pozemok odpredať.

V bloku informácií sa vyskytoval aj druhý kritický bod programu. Autobusové spoje. Boli síce v rokovaní len ako informácia, avšak je to veľmi závažný bod, ktorý hlavne teraz pred komunálnymi voľbami vyvolával nepokoje. Riešenie sa zatiaľ nenašlo, ale p. Mikuš inicioval stretnutie so starostami dotknutých obcí, čo malo podľa mňa byť už dávno zrealizované, keďže nový grafikon by mal byť oficiálny ku koncu októbra. Teraz už veľa času nezostáva. Takže tu pravdepodobne zlyhala zasa komunikácia a predvídavosť. Nechcem v tom hľadať úmysel.

Pochybnosti a dotazy odzneli ešte k informácii o postupe a prípravách odpredaja akcií v zatiaľ krajských nemocniciach v Dunajskej Strede a v Galante a nás sa týkala ešte informácia o ukončení rekonštrukcie Krajinského mostu s dodatkom, že sa zároveň vykonala aj diagnostika pilierov, na základe ktorej bude vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu a zosilnenie pilierov mosta. Ak sa nájdu prostriedky na túto aktivitu, tak by mala byť realizovaná v roku 2015.

Foto: archív TTSK

Záznam na: http://www.infonet.tv/Trnava-VuC.html?aid=3947

Autor: Jozef Drahovský,  ilustr. foto: archív

 

 

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972