Blog Jána Derďáká: Čo bolo na programe manažmentu mesta – a ako do (z) toho

Blog Jána Derďáká: Čo bolo na programe manažmentu mesta – a ako do (z) toho

14. septembra 2015 Off Od

Po trištvrte roku sa možno aj patrí, aby sa k „politike“ komunálnej, obecnej, mohol vyjadriť aj bežný občan. Však nakoniec aj toto, komunálne spravovanie vecí verejných je platené z našich daní a teda svoj názor môže každý občan vyjadriť aj k pôsobeniu novej garnitúry vo vedení mesta, rovnako ako k akejkoľvek udalosti. A možno sa aj vyjadria. Nakoniec v procese takmer trvalých politických zmien a udalostí v tomto štáte a aj v našom meste, ktoré majú veľmi veľký dopad na akúkoľvek merateľnú, ale aj nemerateľnú úroveň nášho života by to bolo aj možno potrebné.

Na úvod je vhodné povedať, že akýkoľvek problém, akákoľvek agenda sa dá riešiť. A dá sa riešiť tak, že sa o tom veľa hovorí a výsledok – skoro žiadny. Dá sa hovoriť, ale aj robiť a v lepšom prípade aj urobiť. Dá sa pekne „zamiesť“ všetko pod koberec. Dá sa urobiť „veľké bu-bu-bu a výsledok ide do „stratena“ a dá sa aj pokaziť všetko, čoho sa dotkneme. Pri nástupe novej garnitúry sa zdalo, že sa môže v Piešťanoch aj niečo zmeniť. Že Piešťany budú, keď nie už niečo „naj“, tak aspoň tým, čo niekedy boli. Na úvod však môžem povedať, že aj u nás, tak ako všade, aby nastali zmeny bude treba niečo aj naozaj urobiť. Urobiť. Vyhrnúť rukávy a „zamakať“. A výsledok? No, ani vtedy ešte nemusí prísť. A zatiaľ sa však zdá, že – no, niečo ide a niečo stojí, alebo ide aj dozadu. A teda zopár postrehov:

1. Súčasné procedúry a tančeky okolo takzvaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2025 v plnej miere dokazujú, že vedenie mesta má de facto podobnú charakteristiku úsilia na rozvoj mesta, ako predchádzajúce vedenie (a že to nebolo žiadne terno je fakt, podporený aj štatistikou – Štatistickým úradom). A takmer rovnako, ako predchádzajúce vedenie mesta (aj o tom som niekoľkokrát písal) sa namiesto skutočnej roboty znovu ideme hrať na byrokratických usilovných mužíkov, ktorí budú produkovať jeden akože rozvojový projekt za druhým a výsledok bude vždy rovnaký. Hlavne, že sú tam takzvané SWOT analýzy vychádzajúce z toho, že zopár občanov predloží (bez ladu a skladu) svoje vlastné návrhy… Už niekoľkokrát som napísal, že takýto spôsob, ako zvolilo mesto je iba prejavom bezradnosti. Vedenie mesta sa ide pýtať občanov, namiesto toho aby samo vedelo, čo chce. A aby na tom pracovalo už takmer rok, vlastne už od zvolenia. Už pred voľbami bolo otázkou, ktorý kandidát predloží nejaký svoj volebný program, podľa ktorého sa bude novozvolený primátor dať aj, ľudovo povedané kontrolovať. Tak, ako je to skoro vo väčšine obcí zvykom. V Piešťanoch znovu nič! A manažovanie mesta tak bude veľmi pravdepodobne aj naďalej pokračovať po starom. Nie, dajme tomu v zelenom, ale trebárs v červenom. Riešiť čo prinesie čas, sem tam sa zatváriť odborne, sem tam improvizovať a tváriť sa, že to ide a udalosti – no však nejako skončia …. a zaujímať sa radšej o čokoľvek, čo bude bez rizika – iba nie o záležitosti rozvoja mesta. A Program poslúži aspoň pre budúcnosť pri čerpaní nejakých peňazí z EU na nerozvojový rozvoj mesta. A dokonca je aj badateľná snaha – však nech to urobí niekto druhý.

2. Jedným z najdôležitejších faktorov rozvoja mesta, ako je všeobecne známe, je rozvoj turizmu, ako v súčasnosti ešte stále nosného programu rozvoja mesta. Jedna z posledných správ oznamuje, že takpovediac šéfom turistického rozvoja (predsedom predstavenstva OOCR) bude – jeden z poslancov. Ideálne riešenie! Za takmer určite veľmi dôležitú funkciu rozvoja mesta nebude zodpovedné vedenie mesta. Pretože poslanec nie je mestský manažér. A príslušný poslanec bez „šéfovských“ kompetencií bude pôsobiť ako, no odhadujem, ako trpaslík v predzáhradke. To naozaj primátor nechce brať za rozvoj mesta zodpovednosť? Alebo nevie, nechce vedieť, čo je rozvoj turizmu? Alebo za rozvoj turizmu budeme pokladať iba stodecibelové akcie na letisku a lodenici, ktoré prečistia ušné bubienky občanom? Ešte, že to štatisticky zvýši počet návštevníkov Piešťan – možno podľa OOCR. Napriek štatistike Štatistického úradu.

3. Postupom času sa ukazuje, že vlastne takmer prvá skúška schopnosti radnice bol pred pár mesiacmi výber a obsadenie funkcie šéfa technických služieb. Výsledok? Sprznenie jednoduchej personálnej manažérskej roboty prinieslo aj primeraný výsledok. Vedenie „technických služieb“ je naďalej, takpovediac v provizórnom režime. A málokto vie prečo. Ale aj to je aj o informovanosti občanov, voličov, od tých, ktorým dali svoje hlasy. A prečo sa to robilo tak, ako sa to robilo a skončilo. Nakoniec aj súčasné personálne „čistenie“ dosť obskúrnym a pre verejnosť utajením spôsobom svedčí o poriadnych medzerách úradu v personálnom manažmente. Práve preto, že je to tak! A odrazu, keď si skúsime pospájať všetky podobné prípady súvisiace s personalistikou a IT zisťujeme, že ….. Ale k tomu určite ešte niekedy nabudúce.   Nejasná realizácia a už vôbec nie vysvetlenie (tak, aby tomu aj občan porozumel) „zákroku“ v oblasti informatiky mestského úradu niekedy na jar, v začiatkoch „úradovania“, keď sa robilo kdečo utajované … alebo ani to už nie je z našich daní? Je celkom možné, že sa o tej utajenej akcii ešte všeličo dozvieme, samozrejme nie od vedenia mesta.

4. Rozvoj športu sa v meste prakticky zúžil na pozeranie sa na, na slovenské pomery špičkový hokej (ozaj, spôsob by mohol byť ešte vo vyššej rovine – prihlásme hokej do KHL a pýtajme od mesta viac eur, namiesto toho, aby sme sa prikrívali takou perinou na akú máme),  ženský basketbal, ktorý je sponzorovaný takmer výhradne súkromnou piešťanskou firmou a realizovaný hlavne hádam napriek mestu a ešte ostatné športy, hlavne vodné, hádzanárom mesto halu predalo…. Zo strany mesta aj táto súčasná verejná športovo-občianska aktivita a podpora zo strany mesta vyzerá tak, že zase je to iba hra na náhodu, a prípadnú iniciatívu jednotlivých osôb a  nie systémové riešenie a hlavne dajme tomu motivovanie možnosti športovania najmladších adeptov športu v Piešťanoch. A nakoniec aj spôsob zháňanie financií na opravu „hokeja“ – prejednávanie zopár stotisíc eur s premiérom na poli v Maduniciach hovorí tiež o niečom. Tu tiež vidíme fakt, že nedostatok peňazí je priamo úmerný stanovovaním cieľom. A nedostatok peňazí je tiež odrazom faktu, že rozvoj mesta dlhodobo pokrivkáva a na všeličo nie sú peniaze. Aj tu platí oná, vlastne časom už vlastne sprofanovaný pojem   – Systémové riešenie chýba. Aj keď je to naozaj tak.

5. Praktické zrušenie nazvem to mestskej televízie je doslova exotickým prejavom nazvem to vulgárnosti vedenia mesta ….. nie pre vedenie mesta, ale pre občanov. To má znovu začať éra neinformovanosti občanov – voličov o všetkom pri správe mesta? Namiesto riešenia celej záležitosti trebárs aj úplne iným spôsobom, čo sa určite dalo elegantne urobiť,  vedenie mesta to takticky zahralo na klasický akútny nedostatok peňazí v rozpočte. Mám taký dojem, že ako náhradu za „tv“ by vedenie mesta najradšej malo iba nejaký svoj informačný časopis Radnica, ktorý by s pomocou božou a redakčnej rady sterilizoval informácie pre voličov. A ten zostatok informácií by už mohol aj PT. Ostatní aktéri, ktorí majú čo hovoriť do rozvoja mesta by sa možno najradšej hrali na svojom ihrisku bez „účasti“ občanov. Iba tak! Možno naozaj, možno iba akože. Tu nevidím neschopnosť, tu vidím schopnosť, ako sa to všetko dá nenápadne „upraviť“. Nakoniec aj v tomto štáte je to dosť podobné. V súčasnej ére v štáte a aj „na vidieku“ už máme zopár „nápadov“ ako sa dá niekde aj paralyzovať niektoré funkcie mesta.

Na okraj si dovoľujem iba podotknúť, že: – prenášanie zodpovednosti aj povinnosti na kdekoho, či je to radový poslanec, Rada seniorov, juniorov, alebo nejaká iná Rada, alebo akýkoľvek jednotlivec ešte nikoho nezbavuje zodpovednosti.

Ján Derďák