To bude sila!  Čo nevidieť budú v Piešťanoch aquaparky až dva. Jeden v meste za poliklinikou, druhý toť za vodou, v Banke. A keď to zrátam, že tam, aj tam,  bude aj termálna aj minerálna voda, takpovediac aj na úkor kúpeľov, som presvedčený, že to bude ešte veľmi, veľmi  zaujímavé.

Veď do Piešťan bude môcť prísť sa kúpať vrátane Evy, aj Sĺňavy, možno aj dvadsať tisíc návštevníkov odrazu  – to tých, čo prídu iba za vodou. Plus tých, čo prídu za niečím iným …. vyzerá to ružovo.   Hádam až priveľmi.  Uvažujme. Uvažovaná kapacita návštevníkov by vysoko prevyšovala akýkoľvek odhad návštevníkov v dávnych dobách, keď ešte Piešťany mali na Slovensku, ale aj vo federácii svoje takpovediac pevné postavenie. Tí starší vedia, o čom hovorím.

 

O čo tu ide? O piešťanskú  vodu? O pozemky?  O konkurenciu kúpeľov? O (pravdepodobne) niečo iné? Je naivné si nahovárať, že by obe spoločnosti  iba tak z „plezíru“  chceli vyvaliť zopár miliónov na to, aby to všetko potom znovu zobral čert, aby sa to znovu rozpadlo. Pretože  taký nárast návštevníkov v Piešťanoch, odhadujem o skoro polovicu obyvateľov  Piešťan, denne  –  je v súčasnosti plne nereálny, nakoniec, čo by tu robili,  okrem tej vody … a aby obe spoločnosti boli efektívne je v súčasnej ére, dobe nemysliteľný jav. Z viacerých dôvodov. Navyše,  Piešťanom chýba tá nadstavba, ktorá je dnes vo svete už bežná a tá vlastne rozhoduje  – niečo, čo by návštevníkov  pritiahlo a rozhodlo – toto je v dvadsiatom prvom storočí ono, tu ostaneme, tu budeme sa vracať.

bana thermal

Ešte k spoločnosti Bana.  Bolo až naivné počúvať  „televíznu“ diskusiu a hlavne pripomienky občanov.  Veľká väčšina príspevkov  bola adresovaná  predkladateľom projektu tak, ako keby  „to niečo“ spackali  oni, teda tá spoločnosť a nie obec, predstavitelia obce  a tí, čo ich volili.

No, ale aby som bol úplný, maslo na hlave má pochopiteľne aj mesto Piešťany  – ešte z čias spoločných časov, hlavne preto, že nedokázalo „vidieť za roh“ a predvídať dôsledky.   Je to niečo, ako povedzme, keby nejaký „dobroprajný investor“ si povedal:  kúpim Slovan a preinvestujem v ňom päťdesiat miliónov a potom uvidím, či tam budem mať hostí …  Uvidíme, čo z toho všetkého  vzíde, ale som presvedčený, že pravá príčina určite nie je ani takpovediac politická,  ani dobročinná, ani ekonomická pre mesto  – ostáva iba počkať. A radšej si politicky, ani duševne nevyrábať prehnané ilúzie (čo je vlastne špecialita postkomunistických Slovákov) o tom, aké svetové turistické  mesto budú Piešťany – a navyše bez vlastného pričinenia, bez vlastnej roboty.  Pretože ja v tom nevidím strategický politický zámer, ktorý by pomohol mestu, skôr nábeh na doterajší dlhoročný trend – rôzne takzvané pozemkové úpravy, respektíve  pokusy o preklasifikáciu  a predaj  mestského majetku, čo v konečnom dôsledku nehovorí o ničom efektívnom.

Ale je fakt, že oba subjekty určite majú vlastný,  „strategický“ zámer ako profitovať  z ich podnikateľského sna. Či iba na úkor mesta, alebo aj v záujme   mesta, to nakoniec  ani nie je v tomto prípade  podstatné.  Ale je úplne možné, že aj súčasné úsilia o takzvané pozemkové „úpravy“  –  sú plne v súlade s nejakým, zatiaľ nám neznámym  strategickým zámerom.  A možno strategickým pre investora. A ku ktorému  by, tak ako vo väčšine doteraz  mohli dopomôcť aj predstavitelia mesta.  Niekedy to aj tak vyzerá.

Ján Derďák

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972