Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa podľa zverejneného harmonogramu malo uskutočniť 23. mája. Doteraz však nebola zverejnená pozvánka a materiály. Dôvodom je jeho presun pre voľby do europarlamentu. Nový termín je to štvrtok 30. mája.

Mestská rada pred plánovaným rokovaním poslancov sa podľa zverejnenej pozvánky konala v pondelok 13. mája. Výsledky jej rokovania v podobe uznesení a zvukového záznamu zatiaľ nie sú zverejnené na webovej stránke mesta.

Program zastupiteľstva aj s materiálmi by mal byť zverejnený do konca tohto týždňa.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972