Úvod Bleskovky V lesoch sa aktuálne nesmie fajčiť. Okrem požiaru hrozí aj pokuta v...

V lesoch sa aktuálne nesmie fajčiť. Okrem požiaru hrozí aj pokuta v stovkách eur

REKLAMA

Hasiči v piešťanskom okrese vyhlásili od 3. júla až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru. Na lesných pozemkoch a v ich ochranných pásmach je zakázané fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Pri porušení zákazov a zákonných povinností hrozí previnilcom pokuta v stovkách až tisícoch eur.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakázané na lesných pozemkoch a v ochranných pásmach  predovšetkým fajčiť a odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety. Rovnako sa nesmie používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Na lesných pozemkoch v tomto čase je tiež zakázané spaľovať horľavé látky.

Počas času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru majú viaceré povinnosti aj vlastníci, či správcovia lesných pozemkov. Musia zabezpečiť hliadkovú činnosť, rovnako umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia i udržiavať existujúce príjazdové cesty. Povinností však podľa zákona majú aj viac.

V prípade porušenia zákonných povinností hrozí fyzickej osobe pokuta do do výšky 331 eur a právnickej osobe až do výšky 16 596 eur.

-th- Ilustr. foto: -mp-

REKLAMA