Piešťanský Okresný súd vydal rozsudok v spore bývalého člena predstavenstva Letiska Piešťany a spoločnosťou. Podľa súdu má letisková spoločnosť vyplatiť Vladimírovi Krátkemu odmeny vo výške 38-tisíc eur plus úroky z omeškania vo výška približne 15-tisíc eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Vladimír Krátky bol na poste člena predstavenstva spoločnosti v rokoch 2009 – 2012. Nominoval ho minister dopravy Ľ. Vážny. Po pôsobení v letisku sa stal prednostom Obvodného úradu Trnava, aktuálne je hlavným kontrolórom mesta Trnava. Súd Krátkemu uznal aj nárok na náhradu trov konania v plnej výške. Podľa župana Viskupiča sa bývalý člen predstavenstva zúčastnil 22 rokovaní. Súčasťou odmien je tiež vyplatenie odstupného vo výške osemnásobku mesačnej odmeny.

Výška nevyplatených odmien desiatim bývalým členom orgánov spoločnosti prekračuje 650-tisíc eur.  Tí za bývalého vedenia kraja boli súčasťou zlých hospodárskych výsledkov letiska, ktoré malo vyústilo do plánu likvidácie spoločnosti. 

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972