Víťazom elektronickej aukcie na dodávateľa rekonštrukcie vstupného schodiska Domu umenia sa stala firma Swietelsky- Slovakia. S prácami by sa malo začať už v najbližších dňoch, pričom ukončené majú byť do štyroch mesiacov. Firma už v Piešťanoch realizuje rekonštrukciu Kolonádového mosta a v dohľadnej dobe by mala začať aj s rekonštrukciou Krajinského mosta.

Schody si rekonštrukciu vyžadovali už dlhší čas. Jednotlivé stupne sa hýbali a boli nebezpečné.

Zmluvu o rekonštrukcii podpísal Umelecký súbor Lúčnica, pod ktorý Dom umenia patrí, s dodávateľom na konci júna. Podľa nej má firma na rekonštrukciu 112 dní od protokolárneho odovzdania staveniska. Celková cena bola zmluvne dohodnutá na približne 380-tisíc eur. V tomto roku však bude nižšia, pretože aj rozsah vykonaných prác bude nižší.

Podľa dodatku, ktorý už zmluvné strany podpísali a zverejnili, sa časť práce presunie do druhej etapy realizovanej v roku 2020. Na budúci rok by sa tak malo realizovať osvetlenie, odvodňovací žľab pod schodami, dodávka kociek, inžinierska činnosť a očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou. Cena týchto prác bola v dodatku vyčíslená na 83 692 eur.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972