Trnavský samosprávny kraj zverejnil už tretiu výzvu pre záujemcov o post riaditeľa piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina. Ten totiž nevzišiel ani z druhého výberového konania, ktoré sa konalo v júni. Záujemcovia majú teraz znovu možnosť podať prihlášky do 25. júla.

Foto: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Budúci riaditeľ školy, ktorá patrí k najlepším v kraji, musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbornú a pedagogickú spôsobilosť podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. Nutnosťou je absolvovanie minimálne prvej atestácie, znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce.

Medzi požiadavkami je tiež občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, aktívne ovládanie štátneho jazyka, práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet), či riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti i flexibilita.

Záujemcovia musia dodať písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní, štruktúrovaný životopis, motivačný list, overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a doklad o absolvovaní prvej atestácie, doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov, prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a návrh koncepcie rozvoja školy.

Platové podmienky v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády sú 927,50 € až 1 038,50 €.

Ďalšie detaily nájdete tu.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972