Úvod Bleskovky Riaditeľa piešťanského gymnázia nevybrali ani na druhý pokus. Nasleduje tretí

Riaditeľa piešťanského gymnázia nevybrali ani na druhý pokus. Nasleduje tretí

REKLAMA

Trnavský samosprávny kraj zverejnil už tretiu výzvu pre záujemcov o post riaditeľa piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina. Ten totiž nevzišiel ani z druhého výberového konania, ktoré sa konalo v júni. Záujemcovia majú teraz znovu možnosť podať prihlášky do 25. júla.

Foto: Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Budúci riaditeľ školy, ktorá patrí k najlepším v kraji, musí mať vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbornú a pedagogickú spôsobilosť podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. Nutnosťou je absolvovanie minimálne prvej atestácie, znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce.

Medzi požiadavkami je tiež občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, aktívne ovládanie štátneho jazyka, práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet), či riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti i flexibilita.

Záujemcovia musia dodať písomnú žiadosť o účasť vo výberovom konaní, štruktúrovaný životopis, motivačný list, overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a doklad o absolvovaní prvej atestácie, doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov, prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti a návrh koncepcie rozvoja školy.

Platové podmienky v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády sú 927,50 € až 1 038,50 €.

Ďalšie detaily nájdete tu.

-red-

REKLAMA