Od roku 2016 platí v Piešťanoch Všeobecné záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely. Podľa neho je zakázané v katastri mesta používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1, T1. Výnimka, kedy sa môžu odpaľovať petardy a rakety pre zábavné účely, je len počas troch hodín na prelome rokov.

Počas roka je možné v zmysle VZN neobmedzene používať len výrobky kategórie F1. Sem patria rôzne motýle, bzučiaky, píšťalky, fontánky, či prskavky a detská pyrotechnika.

Pyrotechnické výrobky kategórií F2, F3, P1, T1 je možné používať v Piešťanoch a Kocuriciach 31. decembra v čase od 22:00 hodiny do 01:00 hodiny nasledujúceho kalendárneho dňa. Do kategórie F2 patria napríklad obľúbené rímske sviece, fontány s väčším rozptylom či niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov, teda všetky výrobky s takzvanou hvízdavou náplňou. Kategória F3 zahŕňa rakety, delobuchy alebo kompakty, ktoré predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo a sú určené len na používanie na veľkých otvorených priestranstvách.

Ohňostroje počas podujatí, ktoré sú organizované, alebo spoluorganizované Mestom Piešťany sa môžu konať v ktorýkoľvek deň počas roka. Zábavnú pyrotechniku si obyvatelia môžu užiť aj v rámci povolených ohňostrojových prác, na ktoré bol udelený písomný súhlas Mesta Piešťany.

-inf- Zdroj:  ekopyro.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972