Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič pokračoval v tradícii svojich predchodcov. Navštívil prváčikov piešťanských základných škôl, pozdravil ich a obdaroval.

V pondelok 9. septembra Peter Jančovič v sprievode Eleny Skovajsovej z referátu školstva navštívil prvé triedy na území mesta Piešťany, aby žiačikom prvých tried odovzdal knižky „Učiť sa mi zachcelo“ z vydavateľstva Buvik. Podľa správy radnice deti boli bezprostredné, primátorovi porozprávali, čo už vedia a ako sa im v škole páči.

Primátor zavítal za prvákmi na ZŠ Brezová, Scherera, Vajanského, Holubyho, Mojmírova, na Cirkevnú spojenú školu i Spojenú školu. Viac fotografií nájdete na stránke Mesta Piešťany.

Zdroj a foto: Mesto Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972