Priechody na Sasinkovej od dnes osvetlené. Trvalo to skoro rok

Priechody na Sasinkovej od dnes osvetlené. Trvalo to skoro rok

11. decembra 2019 Off Od PNky.sk

V stredu 11. decembra po prvý raz oficiálne svietia lampy nad priechodmi pre chodcov na Sasinkovej ulici, ktoré boli zrealizované pri jej rekonštrukcii. Služby mesta Piešťany dnes ulicu prebrali do správy, i keď s výhradami a zapli osvetlenie štyroch priechodov pre chodcov.

Rekonštrukciu chodníkov na Sasinkovej ulici odštartovalo Mesto Piešťany v októbri 2018 na konci funkčného obdobia primátora Miloša Tamajku. Výber realizátora diela, ktorým bola spoločnosť Energoclima, sprevádzali pochybnosti. Zmluva o dielo bola uzavretá na sumu takmer 164-tisíc eur.

Stavba sa dokončovala už za nového primátora Petra Jančoviča, pričom podľa nového vedenia mesta boli na nej nedostatky, ktoré mal dodávateľ odstrániť a za každý deň omeškania oproti pôvodnému termínu dokončenia stavby mal platiť „pokutu“ 130 eur.  Mesto Piešťany napokon podľa slov Drahomíry Moretovej, vedúcej kancelárie primátora, za práce zaplatilo zhotoviteľovi  158 251,34 eur. Ten zaplatil samospráve zmluvnú pokutu za omeškanie termínu 2948 eur formou zápočtu oproti pôvodnej cene diela. 

Samospráva stavbu napokon prebrala vrátane osvetlenia priechodov pre chodcov a mala odovzdať do správy Službám mesta Piešťany.  „Stavba sa zaradila do majetku a následne sa musí odovzdať do  správy SMP. Práve prebieha kontrola revíznych správ, ktoré boli odovzdané pánovi Fialovi zo Služieb mesta Piešťany,“ povedala pred týždňom D. Moretová.

Riaditeľka SMP Hana Dupkaničová podpísala prevzatie majetku v stredu 11. decembra avšak podľa jej slov s výhradami, ktoré by malo Mesto Piešťany riešiť. Každopádne však od dnes nasvietenie priechodov po niekoľkých mesiacoch od osadenia konečne funguje 

-th-