Pozor na podvodníkov. Elektromer sa vymieňa bezplatne

Pozor na podvodníkov. Elektromer sa vymieňa bezplatne

5. júna 2019 Off Od PNky.sk

V uplynulých dňoch boli zaznamenané v meste Myjava prípady, keď podvodník navštívil domácnosti a snažil sa zinkasovať peniaze za výmenu elektromeru. Je možné, že sa o to pokúsi aj v iných mestách, či obciach. Západoslovenská distribučná pred takýmito prípadmi varuje a informuje, že za výmenu elektromeru sa neplatí.

Výmenu elektromera realizujeme bezplatne a v prípade, ak sa elektromer nachádza na dostupnom mieste, môže ju náš pracovník zrealizovať aj bez prítomnosti zákazníka, či majiteľa/nájomcu príslušnej nehnuteľnosti. V takom prípade nechávajú zamestnanci ZSD na mieste výmeny elektromera oznam na oficiálnom tlačive spoločnosti, že výmenu zrealizovali. Zákazníci nám dali k dispozícii práve toto tlačivo, ktoré podvodník našiel a pripísal naň údaj o platbe za takúto výmenu a príslušnú sumu následne od zákazníka spoločnosti Západoslovenská distribučná prijal,“ približuje situáciu Michaela Dobošová, hovorkyňa ZSD.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná žiada svojich zákazníkov, aby boli ostražití a v žiadnom prípade požadovanú sumu neuhrádzali. Výmena elektromera je bezplatná služba, navyše spoločnosť Západoslovenská distribučná nikdy nevyžaduje od svojich zákazníkov platbu v hotovosti. Zároveň svojich zákazníkov upozorňuje, že osoba konajúca v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná musí byť viditeľne označená služobným preukazom. V prípade akýchkoľvek pochybností o dôveryhodnosti osoby, ktorá tvrdí, že je oprávnená konať v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, sa zákazníci môžu obrátiť na jej zákaznícku linku 0850 333 999,“ dodáva M. Dobošová.
-red- Zdroj: TS ZSD