V Piešťanoch pribudne nová ulica. Mestské zastupiteľstvo prijalo Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulice Lietavská na konci mája. Účinnosť nadobudne 26. júna.

Novovytvorená ulica je pokračovaním komunikácie Tematínska v Piešťanoch, smerom ku Biskupickému kanálu s odbočkou vľavo za Zariadením sociálnych služieb Domum.

Na ulici, ktorá vznikla po rozdelení bývalého areálu Pozemstavu na viacero parciel určených na individuálnu výstavbu, sa už rozbehla výstavba rodinnných domov. Komunikáciu a verejné osvetlenie vybudoval investor a daroval ho Mestu Piešťany.

-red- Foto: -mh-  Zdroj: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972