Po výberových konaniach na obsadenie viacerých vedúcich pozícií aktuálne piešťanská radnica avizuje výberové konanie na post vedúceho Odboru životného prostredia a taktiež viaceré voľné referentské pozície.

Záujemcovia o post vedúceho Odboru životného prostredia sa môžu prihlásiť do výberového konania do 7. novembra. Kvalifikačným predpokladom je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa zamerané na prírodné vedy. Požadovaná je riadiaca prax minimálne 2 roky, prax v oblasti životného prostredia minimálne 3 roky. Záujemca musí mať znalosť legislatívy v oblasti zelene, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vôd a pôd.

Funkčný plat na tejto pozícii je stanovený na základe zákona  o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške minimálne 925 € v závislosti od započítanej praxe, k platu sa pripočíta osobný príplatok a príplatok za riadenie. Ako benefity ponúka samospráva polročné a koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad rámec požadovaných činností, odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, týždeň dovolenky naviac, možnosť využívania posilňovne, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP a príspevok na rekreáciu.

Radnica potrebuje aj päť referentov

Mestský úrad ponúka taktiež viaceré pozície referentov. Hľadá referenta pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu, ďalej referenta pre investičnú činnosť a referenta civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ochrany pre požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Štvrtou voľnou pozíciou je miesto referenta pre právne zabezpečenie. Záujemcovia o tieto pozície majú možnosť podať prihlášku na pohovor s požadovanými dokladmi najneskôr do 11. novembra do 13:00 h. 

Posledným aktuálne ponúkaným voľným miestom na piešťanskej radnici je post referenta pre plánovanie a rozvoj dopravy. Prihlášku na toto miesto je možné podať do 15.11.2019 do 13.00 hod.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972