Nové priestory Materskej školy v obci Banka mali začať deťom slúžiť od začiatku septembra spolu s novou telocvičňou základnej školy, ako aj odbornými učebňami a kuchyňou. Obec do realizácie projektu investovala 1,4 milióna. Materskú školu však z technických príčin neotvorila.

Obec pôvodne informovala, že pre technické problémy sa otvorenie materskej školy posúva na 9. september. Dôvodom sú problémy s realizáciou plynovej prípojky, pre ktoré nemôže fungovať nová kuchyňa. Situácia sa tak dotýka aj školákov, ktorým nie je možné variť obedy.

Obec Banka ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Banka oznámila rodičom, že otvorenie materskej školy sa z technických príčin prekladá na 16. septembra.  Starostka obce zároveň pozýva rodičov detí, ktorí majú záujem o stretnutie, do Kultúrneho domu 4. 9. 2019 o 17.00 hod. Tu majú byť vysvetlené okolnosti súčasného stavu, čím chce obec predísť dezinformáciam.

-th- Foto: Bananský hlásnik / -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972