Mesto Piešťany a zberová spoločnosť oznamujú, že od začiatku júna sa mení frekvencia vývozu odpadu v rodinných domoch.

Od 1. 6. do 31. 8. sa  zmesový komunálny odpad zo 110, 120 a 240 litrových nádob od fyzických osôb vyvážajú raz za týždeň.

Mesto a firma taktiež žiadajú obyvateľov, aby vykladali všetky zberné nádoby ku každému vývozu vždy pred 6:00 h a to aj v prípade, že nádoby na odpad nie sú úplne naplnené.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972