O klimatickej zmene a globálnom otepľovaní dnes v PIC

O klimatickej zmene a globálnom otepľovaní dnes v PIC

18. apríla 2019 Off Od PNky.sk

Klimatická zmena a globálne otepľovanie. Aká je jej fyzikálna podstata, možné dôsledky a riešenia?

Prednáška prof. RNDr. Milana Lapina, CSc. na tému Klimatická zmena a globálne otepľovanie: fyzikálna podstata, možné dôsledky a riešenia – adaptácia na nové klimatické podmienky alebo celosvetové opatrenia na spomalenie klimatickej zmeny sa uskutoční v Piešťanskom informačnom centre vo štvrtok 18. apríla o 17:30 h.

Podujatie sa uskutočňuje v spolupráci so Seniorským parlamentom Piešťany.

-red-