Mesto Piešťany pripravuje zmenu programového rozpočtu na rok 2019. Podľa zverejneného návrhu očakáva nárast príjmu z dane za ubytovanie vo výške 195-tisíc eur. Má sa tak udiať najmä pre zvýšenie sadzby dane za ubytovanie, ktoré schválili poslanci v decembri 2018.

Sadzbu dane bez predchádzajúcej diskusie a zverejnenia, čo podľa Transparency International budilo dojem obchádzania zákona, zdvihlo nové zastupiteľstvo po voľbách z 1,1 eur na osobu a noc na 1,5 eura. Tento krok by mal podľa návrhu zmeny rozpočtu priniesť od návštevníkov do mestskej pokladne o 195 tisíc eur viac a celkovo by sa tak na dani z ubytovania malo vybrať 775-tisíc eur.

Vlani sa na dani za ubytovanie vybralo  približne 561-tisíc eur. Plán v rozpočte bol 580-tisíc.  Výber dane sa tak oproti roku 2017, keď ubytovatelia od návštevníkov odviedli 554000 eur,  zvýšil o 7000 eur. 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúce služby prechodného ubytovania. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972