Primátor mesta Piešťany vyhlásil tento rok opäť anketu Športovec roka. Návrhy na športovcov, ktorých by mala samospráva oceniť za rok 2019,  môžete podávať do 7. februára.

Anketa je vyhlásená v kategóriách  jednotlivci – dorastenci do 18 rokov, jednotlivci – dospelí, najúspešnejší kolektív a  tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu.

Návrhy na jednotlivé ocenenia môžu podávať TJ, športové kluby, prípadne iné právnické alebo fyzické osoby, pričom treba uviesť najvýznamnejšie úspechy navrhovaných športovcov v uplynulom roku a mená trénerov, ktorí sa svojou dlhoročnou činnosťou podieľali na výchove športovcov resp. organizovaní športových podujatí, ako aj stručné zdôvodnenie predložených návrhov.

Do ankety môžu byť zaradení kandidáti s trvalým pobytom na území mesta Piešťany alebo pôsobiaci v športovom klube, ktorý má sídlo na území mesta Piešťany.

Návrhy so stručným zdôvodnením zasielajte do 7. februára 2020 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Odbor školstva, kultúry a športu, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

Zdroj: www.piestany.sk Ilustr. foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972