Hydrologická výstraha platí pre celé Horné a Stredné Považie. Za následok to môže mať aj zvýšenie hladiny vody vo Váhu. Pre Piešťany výstrahy vydané neboli, pričom v stredu 22. mája sa v našom okrese čakávajú zrážky z úhrnom do 20 mm.

Horšie je na tom okres Nové Mesto nad Váhom, či Myjava. Tu meteorológovia predpovedajú zrážkové úhrny 40 až 60 mm. Trvalý dážď podľa predpovede môže spôsobiť vzostup vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity.

Výstrahy platia do štvrtka 23. mája 18:00 h.

-red- Ilustr. foto: -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972