Mesto Piešťany hľadá záujemcov, ktorí majú záujem o členstvo a aktívnu účasť v Dobrovoľnom hasičskom zbore Mesta Piešťany.  Pripravuje  sa  jeho znovuoživenie.

„Potrebujeme stálych členov, ale aj mladých ľudí – chlapcov i dievčatá, všetkých so zápalom pre hasičskú robotu. Nie je to ľahká práca, ale je nanajvýš záslužná a humánna. Je to aj práca pre ľudí, ktorí chcú pomáhať a chrániť majetok a životy svojich blízkych, ktorí majú chuť zúčastňovať sa, ale aj podieľať sa na organizovaní spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,“ hovorí Vlasta Andelková, referentka pre civilnú ochranu, požiarnu ochranu a BOZP na mestskom úrade.

Záujemcovia ju môžu kontaktovať na tel. č. 033/77 65 340, alebo na e-mailovej adrese vlasta.andelkova@piestany.sk v termíne do 14.6.2019.
-red- Ilustr. foto: -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972