Materskú školu v Zavretom kúte otvoria o týždeň neskôr

Materskú školu v Zavretom kúte otvoria o týždeň neskôr

23. augusta 2019 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany informovalo, že Materskú školu v Zavretom kúte, ktorá je súčasťou Materskej školy Staničná 2 v Piešťanoch, otvoria 9. septembra. Prvý septembrový týždeň zostáva zavretá z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie vykurovania v objekte.

Zhotoviteľom diela je spoločnosť PPSK invest družstvo z Košíc, ktorá bola vybraná na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk formou evoAukcie zo dňa 15. júla. Stavebné práce spočívali v demontáži pôvodného rozvodu vykurovania, ktorý bol podľa samosprávy na hranici životnosti a montáži nových rozvodov. Spôsob prípravy teplej vody sa nemenil a zachované zostali aj liatinové radiátory.

Nové rozvody potrubí s vykurovacou vodou sú zhotovené z oceľových tenkostenných rúrok spájaných technikou lisovaných spojov. Nové potrubie v jednotlivých pavilónoch vedené pod stropom a popri stenách má byť prekryté sadrokartónovou nikou. Cena za práce má byť podľa zmluvy podpísanej Mestom Piešťany 23. júla 36 900 eur, pričom dodávateľ sa pôvodne zaviazal práce zrealizovať do 30. augusta.

V stredu 28. augusta o 17.00 h sa v objekte Materskej školy v Zavretom kúte uskutoční stretnutie so zákonnými zástupcami detí, ktorí majú záujem o podrobnejšie informácie o priebehu rekonštrukčných prác a o termíne začatia prevádzky materskej školy. Podľa správy radnice stretnutia sa okrem vedenia materskej školy zúčastnia i zástupcovia Mesta Piešťany ako zriaďovateľa subjektu.
-th- Ilustr. foto