Piešťanskí rybári dnes nasadili do Váhu tisícky malých jeseterov. Rybárov i nerybárov upozorňujú, aby ich do ruky nechytali.

„Dnes 30. 07. 2019 prebehla násada jesetera jednoročného na Váh č.6. Násada bola hradená z prostriedkov SRZ Žilina,“ informovala na svojej facebookovej stránke MsO SRZ Piešťany. Pri realizácii násady pomáhali Michal Filo, Denis Balogh a Matej Strieženec.

„Týmto chceme upozorniť aj ľudí, ak by narazili na ryby vyskytujúce sa pri brehu, aby sa ich nepokúšali chytať do rúk alebo iným spôsobom a zbierať ich do nádob, keďže násada nedosahuje lovnú mieru. Na mieste násady sa vo zvýšenej miere budú vykonávať kontroly. Ak by bol niekto prichytený pri takejto činnosti, či už rybár alebo nerybár, bude sa to riešiť ako podozrenie z trestného činu pytliactva,“ upozorňujú rybári.

-red- Zdroj a foto: MsO SRZ Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972