Hraná Krížová cesta pripomenie utrpenie Ježiša Krista. Pripravili ju farníci z kostola sv. Štefana na piatok 19. apríla. Pozývajú všetkých prostredníctvom nej k hlbšiemu prežitiu Veľkonočných sviatkov.

V roku 2016 hrané pašijové hry pripravili mladí a žiaci Cirkevnej spojenej školy

Krížová cesta v parčíku pri kostole sv. Štefana (medzi ulicami Pod Párovcami a Štefánikova) sa uskutoční dopoludnia o 9:00 h. V prípade nepriaznivého počasia bude presunutá do kostola.

Dobrovoľníci, ktorí sa podieľajú na hranej Krížovej ceste, by radi sprostredkovali divákom hlboký duchovný zážitok. Veria, že Krížová cesta pomôže pochopiť význam Ježišovej obety a vyzdvihnúť hodnoty kresťanstva. Pri tejto príležitosti dobrovoľníci kúpili, nechali vyrobiť, či sami pripravili dvadsať kostýmov, vďaka ktorým budú jednotlivé osoby príbehu, viac ako autentické. Práve zanietení dobrovoľníci sa organizačne, materiálne i personálne podieľajú na príprave celej Krížovej cesty.

Večer Krížová cesta na Červenú vežu

Vo večerných hodinách sa v Piešťanoch uskutoční tiež Krížová cesta na Červenú vežu. Stretnutie je naplánované o 19:30 h pri kostole sv. Cyrila a Metoda. Odtiaľ prejdú účastníci spoločne až ku krížu v Beethovenovej aleji a budú premýšľať v meditáciach na jednotlivými zastaveniami.


-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972