Ľudia tváriaci sa ako hluchí, môžu v Piešťanoch opäť lákať peniaze podvodným spôsobom. Dnes si boli v jednej piešťanskej prevádzke kopírovať podpisové hárky. Buďte opatrní, čo komu na ulici podpíšete a na čo dáte peniaze.

Pred piatimi rokmi, takto zbierala podpisy a peniaze táto žena. Odfotil ju pri tom náš čitateľ

V minulosti sa objavilo viacero prípadov, keď zberači žiadali najprv podpis na „podporu sluchovo postihnutých a chudobné deti“, potom peniaze. Na petíciu nežiadali vyplniť žiadne osobné údaje (bydlisko, dátum narodenia), zaujímalo ich iba meno a výška finančného príspevku.

Postupom času mohlo dôjsť k obmenám detailov, ale princíp zostáva rovnaký. Ak sa stretnete s podozrivou zbierkou a petíciou nahláste takéto konanie polícii na čísle 158.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972