Piešťanskí evanjelici si po desiatich rokoch budú opäť voliť zborového farára. Podľa pravidiel Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa k voľbe zborového farára môže vyjadriť každý riadny člen cirkevného zboru. Volebný zborový konvent sa uskutoční v nedeľu 18. augusta.

„Volebné obdobie zborového farára trvá desať rokov. Keďže posledné voľby v piešťanskom cirkevnom zbore prebehli v roku 2009, kedy bol za zborového farára zvolený ThDr. Branislav Dolinský, nastal čas nových volieb. Volebný konvent, teda voľba zborového farára, prebehne už túto nedeľu 18. augusta 2019 počas služieb Božích o 9.30 hod. Pozvaní sú všetci členia Evanjelického a. v. zboru v Piešťanoch, ktorým záleží na ďalšom napredovaní cirkvi, aby prišli vyjadriť svoj názor,“ pozývajú členovia zboru.

Volebnému zborovému konventu bude predsedať predsedníctvo Bratislavského seniorátu. Zborové prebyterstvo 1. júla 2019 delegovalo za kandidáta doterajšieho zborového farára.

-ah-/-red- Ilustračné foto: zbory.ecav.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972