V sobotu 1. júna sa mali uskutočniť preteky Dragon Cup na Váhu medzi mostami. Jubilejný desiaty ročník pretekov Dračích lodí však museli organizátori posunúť na 8. júna, pre aktuálne stále vysoké prietoky vody vo Váhu.

„Momentálne je prietok v lokalite pretekov 300 – 400 m3/s, preto je nutné preteky Dragon Cup Piešťany v plánovanom termíne zrušiť z dôvodu bezpečnosti a nevhodných podmienok na trati. Preteky s nezmenenými propozíciami presúvame na termín 8. júna 2019. V prípade nevhodných podmienok aj v tomto termíne budú preteky presunuté do lokality Lodenica, kde závod bude možné uskutočniť. Presun pretekov 1. 6. do lokality Lodenica nie je možný, nakoľko v tomto termíne tam budú prebiehať kanoistické preteky,“ informoval za organizátorom Milan Koščál. Posádky, ktoré akceptujú zmenu termínu sa majú organizátorom nahlásiť do 30. mája.

Dračie lode budete môcť vidieť medzi mostami od 10:30 h.Pretekať budú športové posádky i FUN tímy, ktoré sa pravidelne nezúčastňujú iných pretekov. Tento rok sa uskutoční i detská súťaž, keď jednou zo štartujúcich posádok bude aj loď detí z Centra pre deti a rodiny Piešťany.

red- Ilustr. foto: -mp-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972