Dnes o prvej pomoci na športoviskách

Dnes o prvej pomoci na športoviskách

20. mája 2019 Off Od PNky.sk

Ako poskytnúť prvá pomoc na športoviskách sa dozviete už dnes 20. mája. Asociácia športových klubov Piešťany pripravila ďalšiu zo vzdelávacích aktivít, ktorá sa uskutoční o 17.00 h v kine Fontána.

 

Diskutované budú rôzne aspekty prvej pomoci ako napr. náhle stavy pri športe, náhle srdcové zlyhanie u športovcov (rizikové skupiny, rizikové prostredie, kardiopulmonálna resuscitácia). Hovoriť sa bude o odporúčaniach Európskej resuscitačnej rady pre športovcov a organizátorov na zvýšenie bezpečnosti športových podujatí ako i o legislatívnych normách na zabezpečenie športových podujatí  na Slovensku.

Lektorkou, ktorá záujemcov uvedie do problematiky prvej pomoci na športoviskách je  Mgr. Beáta Macejková. Vyštudovala Slovenskú zdravotnícku univerzitu so špecializáciou pre urgentnú zdravotnú starostlivosť a anestéziológiu a resuscitáciu.

Vstup je voľný.

-inf-