Mesto Piešťany si objednalo projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu detského ihriska Inčučuna na Potočnej ulici. Jej realizátorom je piešťanská firma Statikreal a samospráva za ňu zaplatila 2260 eur.

Podľa objednávky je obsahom projektovej dokumentácie architektúra, statické posúdenie základov a návrh riešenia jeho sanácie. Súčasťou má byť aj návrh oplotenia z plotových panelov žiarovo pozinkovaných, alebo poplastovaných a brána so šírkou pre prechod vozidiel údržby. Projekčná firma mala zrealizovať tiež zameranie a zakreslenie jestvujúcej zelene, ako i návrh zdravotechniky.

Príprava projektovej dokumentácie je prvým, krokom pre riešenie situácie nie príliš dobrého stavu ihriska, na ktorom sa už podpísal zub času. O rekonštrukcii tohto ihriska sa uvažovalo už v predošlých rokoch, napokon však prednosť dostalo ihrisko vo vnútrobloku sídliska „Pentagon“. Aká je predpokladaná výška investície a či sa dostane už do budúcoročného rozpočtu samospráva zatiaľ neinformovala.

Výdavky na rekonštrukciu detských ihrísk v Piešťanoch stúpli v rokoch 2014 až 2018. Samospráva za toto obdobie preinvestovala na detských ihriskách cez 150-tisíc eur, rádovo 40-tisíc eur ročne, s výnimkou roku 2015. V rozpočte pre rok 2019 neboli vyčlenené prostriedky na rekonštrukcie detských ihrísk. Koľko voľných prostriedkov na roky poddimenzovanú oblasť nájde vedenie mesta pre budúci rok, bude známe po schválení rozpočtu, ktorý by malo prerokovať zastupiteľstvo 12. decembra.

-th- Ilustr. foto: Skauti a th

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972