V sobotu 8. júna sa po Váhu pohyboval nafukovací motorový čln s dvojčlennou posádkou a zariadením, ktoré lákalo pozornosť okoloidúcich. Plavil sa v blízkosti Kolonádového mosta, ale i vyššie proti prúdu. Okoloidúci pán komentoval situáciu slovami: „Už nevedia, kde majú rabovať.“ Zrejme si myslel, že išlo o hľadačov pokladov. Viac o prácach sme zisťovali u správcu vodného toku i na piešťanskej radnici.

Podľa informácií od vodáka, ktorý sa rozprával s ľuďmi na člne, mapovali dno Váhu. Táto činnosť mohla súvisieť s blížiacou sa rekonštrukciou Kolonádového mosta a taktiež riešením podmytia pilierov, ktoré pri aktuálnej rekonštrukcii však nebudú sanovať. Otázku, či si túto činnosť objednalo Mesto Piešťany, sme teda adresovali hovorkyni Drahomíre Moretovej. Podľa jej vyjadrenia nie.

Vysvetlenie sobotňajších aktivít priniesla odpoveď zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom vodného toku. „Išlo o meranie súčasného stavu dna a teda aj nánosov najmä v profile Kolonádového mosta a v úseku pod a nad ním. Takéto merania slúžia pre technicko-prevádzkové účely SVP,“ informoval hovorca Marián Bocák. Podľa jeho vyjadrenia monitoring stavu nánosov a pravidelné regulačné bagrovanie na tomto úseku je dôležité z hľadiska ochrany mesta Piešťany v prípade povodňových prietokov, vzhľadom na zúžený profil Váhu v mieste Kolonádového mosta.
-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972