Aktualizované – Ak ste nestihli prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Piešťanoch – hudobného, tanečného alebo výtvarného odboru, máte ešte možnosť prihlásiť ich v druhom kole, ktoré sa koná od 7. do 8. septembra.  Druhé kolo prijímačiek vyhlásila aj Súkromná základná škola v Zavretom kúte. Tie sa konajú od 2. do 4. septembra. 

IMG_5548_resizePrijímačky na Hudobný odbor –sa uskutočnia dňa 7. septembra v čase od 13:00 do 17:00 hod. na adrese Piešťany, Teplická č. 50, trieda č. 4, predseda prijímacej komisie: Eva Bakitová. V tom istom čase budú prebiehať skúšky do hudobného odboru aj na ZŠ Veľké Kostoľany, Školská 5, trieda č. 53, predseda prijímacej komisie: Dana Čeligová.

Študijné zameranie – hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, violončele, kontrabase, gitare, el. bassgitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune, tube, eufoniu, bicích nástrojoch a spev.

PODMIENKY PRIJATIA: vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a vykonanie prijímacej skúšky – ukážka spevu (napr. ľudová pieseň), rytmický test a test hudobnej pamäte – s výsledným celkovým hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2.

Výtvarný odbor, študijné zameranie – výtvarná výchova (kresba, maľba, grafika) bude preverovať záujemcov dňa 7. a 8. septembra v čase od 14:00 do 16:30 hod v budove ZUŠ na Štúrovej č. 6, trieda č. 1a2. Predsedom prijímacej komisie je Alena Černíková.

PODMIENKY PRIJATIA: vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a vykonanie prijímacej skúšky – ukážka dvoch vlastných výtvarných prác a praktická časť – / kresba, maľba, grafika / s výsledným celkovým hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2 (pomôcky na vykonanie praktickej skúšky budú k dispozícii v učebniach zdarma).

Skúšky do Tanečného odboru sa konajú na ZUŠ Piešťany, Štúrova č. 6, trieda č. 3, dňa 7. septembra v čase od 16:00 do 18:00 hod. Predseda prijímacej komisie: Dagmar Kuběnová.

Študijné zameranie: klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, balet, kreatívny tanec, step, disco tanec, show dance a džezový tanec.

PODMIENKY PRIJATIA: vek od 5 rokov, fyzická spôsobilosť, vyplnená prihláška a vykonanie prijímacej skúšky – ukážka pohybových a rytmických schopností / improvizovaný tanec – s výsledným celkovým hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2 ( treba si priniesť vlastnú nácvičnú obuv – cvičky !! )

Prihlášku na štúdium nájdu rodičia aj na tejto adrese: http://www.zuspiestany.sk/cache/documents/skolne-2014_2015.pdf

Od stredy 2. do piatku 4. septembra sa druhé kolo prijímačiek a zápisy už prijatých študentov koná na SZUŠ v Zavretom kúte v Piešťanoch. Skúšky sú určené pre prvákov a druhákov, ale v prípade záujmu privítajú aj talentovaných starších žiakov. V školskom roku 2015/2016 otvárajú v hudobnom odbore predmety: hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, dychových a bicích nástrojoch, gitare, elektronickej gitare, basgitare, klasický a populárny spev, hra v tanečnej skupine. V tanečnom odbore vyučujú okrem základných tanečných techník ako je klasický, ľudový a moderný tanec aj voliteľné predmety so zameraním na step, show dance, disco a hip-hop.

-inf-, ilustr. foto: T.Hudcovič, L. Turňa – archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972