V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave sa v stredu 25. marca zišli učitelia z celého kraja na tradičnom oceňovaní pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Medzi ocenenými boli aj učitelia a pedagogickí pracovníci z Piešťan.

dsc5820

Na slávnostnom dopoludní sa zúčastnili predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, podpredsedovia Trnavského samosprávneho kraja József Berényi a Zdenko Čambal, prednostka  Okresného úradu  v Trnave Marta Gubrická, vedúca odboru školstva Okresného úradu v Trnave Edita Antalová, poslanci Trnavského samosprávneho kraja Peter Dvoran, Ján Kovár, László Pék a ďalší hostia. Predseda TTSK vo svojom príhovore oceneným učiteľom okrem iného povedal: „Ste tí, ktorí slúžia spoločnosti a pritom mládeži odovzdávate vedomosti. Zdrojov vedomostí máme dnes veľa. Oveľa záslužnejšiu úlohu preto zohráva ten učiteľ, ktorý je príkladom, ako sa majú mladí ľudia správať, aké majú zaujímať stanoviská v dôležitých situáciách a ako majú kráčať životom. Za to všetko vám patrí naša vďaka.“O kultúrny program sa postarali dievčatá  z   Gymnázia  Ladislava Dúbravu v  Dunajskej Strede. Za ocenených poďakovala Eva Starnová, zástupkyňa riaditeľa z Gymnázia Jána Hollého v Trnave.

spse

Pamätnú medailu TTSK  si odniesli až dvaja učitelia zo SPŠE

REKLAMA

banner-marec01

Pamätnú medailu predsedu TTSK dostali aj títo piešťanskí pedagógovia:  Štefánia Boháčková, učiteľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Piešťanoch za celoživotnú pedagogickú prácu vo vyučovaní prírodovedných a odborných predmetov, ďalej Klaudia Dugátová, učiteľka Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, za dlhoročnú pedagogickú prácu vo vyučovaní anglického jazyka, Daša Chrásteková, učiteľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch, za dlhoročnú pedagogickú prácu jazykového vzdelávania a etickej výchovy a pri príležitosti životného jubilea, Emília Sedláčiková učiteľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch, za dlhoročnú pedagogickú prácu v oblasti telesnej výchovy, zemepisu a slovenského jazyka a Jaroslav Vašek, učiteľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, za dlhoročnú pedagogickú prácu vo vyučovaní telesnej výchovy a predmetovej praktickej výchovy a pri príležitosti životného jubilea.

Pamätný list predsedu TTSK odovzdali majsterke odbornej výchovy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Piešťanoch Miroslave Varhánikovej za pedagogickú prácu v odbore kuchár a reprezentáciu školy.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972