Župan aj trnavský primátor dohadovali spoluprácu na Taiwane

Župan aj trnavský primátor dohadovali spoluprácu na Taiwane

27. septembra 2019 Off Od PNky.sk

Hlavným cieľom pracovnej cesty na Taiwan bol rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti hospodárstva a obchodu. Trnavská župa sa partnerom predstavila ako región s otvorenými možnosťami pre potencionálnych investorov. Strategickou prednosťou župy je jej geografická poloha a rozvinutý automobilový priemysel, ktorý môže poskytnúť Taiwanu prienik na európsky hospodársky trh.

Tiež sa podarilo dohodnúť možné alternatívy akademickej spolupráce župy s Národnou Taiwanskou vedecko-technickou univerzitou (NTU) ako aj spoluprácu so strednými školami. Priestorom na rozvoj spolupráce je oblasť „Smart City“ či oblasť výmenných študijných pobytov pre študentov, pedagógov a príprava a realizovanie medzinárodných projektov. NTU je jedna z najprestížnejších univerzít, ktorá v rámci svetového rankingu 2019 QS z top 25 univerzít sa nachádza na 23. mieste.

Delegáciu TTSK a samosprávy tvorili župan TTSK Jozef Viskupič (v poradí štvrtý zľava), vicežupan TTSK József Berényi, vedúca medzinárodných vzťahov TTSK Petronela Ďureková, primátor Trnavy Peter Bročka, primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hajoš a doc. Dagmar Cagáňová, STU MTF v Trnave, odborníčka v téme Smart City technológií.

„Smart technológie však nie sú limitované len na inteligentné riešenia pre mestá. Preto jednou z našich priorít je rozšíriť inovatívne technológie a smart riešenia na celý región, aby ich existenciu pocítili aj obyvatelia vidieckych oblastí,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Riešili aj partnerstvo s taiwanským mestom

Delegáciu TTSK a samosprávy tvorili aj primátor Trnavy, Peter Bročka a primátor Dunajskej Stredy, Zoltán Hajoš, ktorých záujem a pozornosť boli tiež venované témam ako Smart City technológie a inovatívne riešenia, ktoré by boli aplikovateľné v našich mestách. S primátorom jedného z najlepšie prosperujúceho mesta Hsinchu, s Lin Chih-chien zástupcovia samospráv diskutovali o možnostiach, ktoré by prinieslo partnerstvo práve s týmto mestom. A to nielen na úrovni miest, ale najmä v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.

V rámci delegácie TTSK sa na rokovaniach zúčastňovala aj predstaviteľka akademickej pôdy, doc. Dagmar Cagáňová, splnomocnenkyňa pre medzinárodné vzťahy na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu, STU MTF v Trnave.

TS TTSK