Trnavský samosprávny kraj rozdelí medzi žiadateľov o dotácie 500-tisíc eur. Najväčšia časť z tejto sumy pôjde na obnovu anglického parku pri Kaštieli v Moravanoch nad Váhom.

Poslanci krajského zastupiteľstva v stredu 27. januára rozhodli o dotáciách poskytovaných z rozpočtu Trnavskej župy na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Hodnotiaca komisia posudzovala 112 žiadostí o celkovo 3,5 milióna eur.

„Pol milióna eur sme rozdelili medzi 19 úspešných uchádzačov o dotáciu z výzvy určenej na podporu cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Som presvedčený, že to bude rozvojový impulz v správnej chvíli,“ povedal Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja.

Najväčšiu časť s finančných prostriedkov vyhradených na tento účel dostane Kaštieľ Moravany. Župa podporí sumou 42 762 eur obnovu anglického parku, ktorý dlho chátral. Kedysi v ňom boli umiestnené plastiky od umelcov z celého sveta, ktoré vznikli počas medzinárodných sochárskych sympózií. Pred pár rokmi začala rekonštrukcia kaštieľa a spolu s ňou sa život vracia aj do priľahlého parku.

Ďalším podporeným projektom z piešťanského regiónu je Múzeum elektrikárskeho povolania, ktoré vznikne v Elektrárni Piešťany. Jeho cieľom je prezentovať rôzne technické artefakty súvisiace s výrobou a distribúciou elektrickej energie.

Dotáciu získala aj Iniciatíva Arta, ktorá v rovnomennom kultúrno-kreatívnom centre na Kollárovej ulici v Piešťanoch plánuje otvoriť coworking a design store.

Text: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa TTSK

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972