Vo štvrtok 27. augusta 2020 vo veku nedožitých 105 rokov v pokojnom spánku navždy opustila svojich blízkych, priateľov i mnoho známych najstaršia občianka Piešťan, Laureátka Ceny mesta Piešťany, pani Oľga Osvaldíková.

Oľga Osvaldíková sa narodila 17. septembra 1915 v Chicagu. Jej rodičia pochádzali z Martina a Košarísk . Po ukončení prvej svetovej vojny sa celá rodina vrátila do Československa. Oľga od detstva milovala tanec a jemu zasvätila celý svoj život. Tanec študovala v Bratislave a vo Viedni. Po II. svetovej vojne skúsila šťastie aj v Spojených štátoch amerických. Z Ameriky sa však vrátila kvôli rodičom.

Po absolvovaní štúdia tanca u známych tanečných majstrov v Bratislave sa stala sólistkou Národného divadla. Neskôr si v Piešťanoch otvorila prvú tanečnú školu kde učila tancovať deti a mládež zo širokého okolia. Bola významným tanečným pedagógom v Základnej umeleckej škole nielen v Piešťanoch, ale aj vo Vrbovom, Hlohovci a Novom Meste nad Váhom.

Žiaci Oľgy Osvaldíkovej vystupovali v kultúrnych programoch po celom Slovensku, úspešne sa zúčastňovali rôznych tanečných súťaží doma i v zahraničí a vzorne reprezentovali mesto. Tanec učila ešte aj ako dôchodkyňa dlhé roky, ba i po úraze, keď jej robila problém chôdza, prijímala svoje žiačky doma. Tam mala pre ne vyhradenú tanečnú miestnosť.

Počas svojho dlhého a plodného života sa Oľga Osvaldíková podstatnou mierou zaslúžila o kultúrne povznesenie Piešťan a celého regiónu. Jej doménou bol tanec – klasický balet na špičkách kombinovaný modernými prvkami a step, ktorého bola na Slovensku priekopníčkou. Nápadité choreografie scénických tancov, ktoré predvádzali jej zverenkyne boli vždy ocenené dlhým potleskom divákov.

Počas svojho života získala viacero ocenení za svoju prácu: Cenu primátora mesta Piešťany, Pamätnú medailu predsedu TTSK a v roku 2013 sa stala laureátkou Ceny mesta Piešťany.

Jej cenné životné skúsenosti i rady budú chýbať všetkým jej absolventom i obdivovateľom. Budeme si ju pamätať ako usmiatu upravenú šarmantnú dámu, ktorá sa do posledných chvíľ života zaujímala o dianie okolo seba, mala rada ľudí a tešila sa z každého stretnutia.

Česť jej pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v stredu 2. septembra o 13.00 h na cintoríne na Bratislavskej ceste.

Autor: Mgr. Drahomíra Moretová / www.piestany.sk  Foto: Martin Ričány

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972