Zomrel reumatológ Tibor Urbánek

Zomrel reumatológ Tibor Urbánek

25. apríla 2019 Off Od PNky.sk

V utorok 23. apríla zomrel popredný lekár Tibor Urbánek, ktorý svoj život zasvätil reumatológii. Bol spoluzakladateľom dnešného Národného ústavu reumatických chorôb.


Tibor Urbánek sa narodil 1. októbra 1923 v Budmericiach. Gymnázium navštevoval v Malackách. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe, kde roku 1948 promoval. Praxoval u MUDr. Š. Kollára a na internom oddelení v Piešťanoch.

Roku 1951 nastúpil na reumatologické oddelenie do Trenčianskych Teplíc k prof. Siťajovi, s ktorým napokon pracoval 40 rokov. Venoval sa problematike alkaptonurie a ochronózy a svoje poznatky zhrnuli spolu so Siťajom a Červeňanským do prvej a doteraz ojedinelej monografie vo svetovom meradle.

Bol spoluzakladeľom VÚRCH Piešťany, kde od 1. marca 1953 pracoval ako zástupca riaditeľa. Predmetom jeho výskumu sa stala epidemiológia reumatickej horúčky, reumatoidnej artritídy a ankylozujúcej spondylitídy. Svoje výsledky predniesol na XV. kongrese ILAR roku 1981 v Paríži, kde získal cenu AFLAR – Francúzskej spoločnosti pre boj proti reumatickým chorobám. Bol členom stáleho výboru pre epidemiológiu EULAR, podpredsedom Slovenskej reumatologickej spoločnosti, ako aj členom i čestným členom Federálneho výboru československej reumatologickej spoločnosti. Bol členom francúzskej vedeckej spoločnosti COBRA, bol vyznamenaný Medailou J. E. Purkyně, autor vyše 160 prác v domácich i zahraničných periodikách, spoluautor knižných publikácií a učebných textov. Inicioval výstavbu novej budovy VÚRCH v Piešťanoch. Bol šéfredaktorom časopisu Rheumatologia.

Okrem jeho lekárskej a výskumnej práce treba vyzdvihnúť aj jeho odvahu v boji proti fašizmu počas 2. svetovej vojny. Zúčastnil sa SNP v Banskej Bystrici ako zdravotník vo vojenskej nemocnici. Tam pôsobil od začiatku povstania až do jeho potlačenia do ilegality. Zachraňoval životy vojakov a partizánov bojujúcich proti fašizmu. Bol zakladajúcim členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Česť jeho pamiatke!

Zdroj a foto: www.pic.piestany.sk, www.piestany.sk