Vo štvrtok 14. septembra náhle zomrel vo veku 78 rokov Roland Kánik, ktorého život bol naplnený pedagogickou činnosťou, elektrotechnikou a hudbou. Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 20. septembra 2017 o 11:30 h v Dome smútku na Bratislavskej ulici v Piešťanoch.

Ing. Roland Kánik, CSc. sa narodil v roku 1939 v Trnave, no veľkú časť života strávil v Piešťanoch. Po absolovaní Strojníckej fakulty SVŠT sa vo svojej odbornej činnosti zameriaval na uplatnenie technologických prostriedkov vo vzdelávacom procese. Pôsobil postupne v Prahe, Bratislave (Ústav vzdelávania v stavebníctve), Nitre (Agroinštitút), Trnave (Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda) a ku koncu aktívnej pedagogickej činnosti aj v Piešťanoch (Stredná priemyselná škola elektrotechnická). Je autorom množstva odborných publikácií, článkov, ako aj viacerých inovácií a patentov.

Popri aktívnej vedecko-vzdelávacej činnosti bol vášnivým elektrotechnikom, hi-fi nadšencom či rádioamatérom. Bol členom Slovenskej spoločnosti elektronikov, Hifi klubov Trnava i Piešťany. S Piešťanmi je späté technické riešenie projektu Optipolyton – inovatívnej multimediálnej inštalácie na Kúpeľnom ostrove. Niekoľko rokov sa podieľal na realizácii súťaže amatérskych filmov Videoama.

 

 

Spomínajú na neho študenti, s ktorými napríklad vrámci stredoškolskej odbornej činnosti zachraňoval staré úplatne, ale i hudobníci, kde pre kapelu The Breakers vyrobil prvé pódiové reproduktory. 

Ak ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972