Vo štvrtok 22. novembra zomrel vo veku 74 rokov pedagóg a dlhoročný riaditeľ Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany Mgr. Ivan Luknár. Športovec a pedagóg telom i dušou má veľkú zásluhu na rozvoji tejto vzdelávacej inštitúcie, ako aj na tom, aký názov škola nesie.

Ivan Luknár bol absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil tiež ako tréner moderného päťboja v Dukle Banská Bystrica. Na piešťanskom gymnáziu začal vyučovať od roku 1972 ako učiteľ telesnej a brannej výchovy. Potom bol rok zástupcom riaditeľa a od šk. roku 1992/1993 do marca 2014 vykonával funkciu riaditeľa školy dvadsať rokov.

Počas svojho funkčného obdobia sa pričinil významnou mierou o zveľadenie a modernizáciu školy, napr. získaním finančných prostriedkov na modernizáciu počítačovej siete, výstavbu novej telocvične, resp. multifunkčnej haly s fitnes a saunou slúžiacej nielen pre žiakov školy, ale aj pre mnohé piešťanské športové kluby a verejnosť, výstavbou novej budovy pre žiakov 8-ročného štúdia na gymnáziu. Pričinil sa o to, že škola nesie čestný názov Pierra de Coubertina, ktorým disponuje len málo škôl na svete a v každej krajine môže byť len jediná škola s takýmto názvom. Tým zapojil školu a jej študentov do medzinárodného projektu spolupráce. Napriek chorobe sa snažil byť aktívny a pomáhal s aktivitami aj po skončení pôsobenia vo vedení gymnázia.

Za svoje aktivity bol ocenený Pamätnou medailou predsedu TTSK a taktiež mu bola udelená Veľká medaila sv. Gorazda.

 Odišiel vzácny človek.

Česť jeho pamiatke!

-red- Zdroj: Piešťanské informačné centrum  Foto: Martin Palkovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972