V sobotu 25. apríla 2020 vo veku 83 rokov zomrel zakladateľ a dlhoročný prezident Medzinárodného klubu Slovenskej republiky, Rudolf Hromádka. Informovala o tom piešťanská radnica.

Rudolf Hromádka pôsobil v československých diplomatických službách. Pracoval vo Washingtone (1971 – 1977) ako vedúci zastupovania kubánskych záujmov v USA, pretože počas prerušených diplomatických stykov medzi Kubou a USA práve Československo zabezpečovalo toto zvláštne diplomatické poslanie.

V Kanade pôsobil v rokoch 1983 – 1988 ako generálny konzul Československa pre celú krajinu so sídlom v Montreale. Po roku 1989 pracoval pre ministra zahraničných vecí ČSFR Jiřího Dienstbiera vo funkcii poradcu pre vzťahy s USA a plnil protokolárne úlohy pri najvyšších štátnych návštevách.

Odchod do dôchodku poňal ako možnosť zužitkovať svoje celoživotné profesionálne diplomatické skúsenosti. Presťahoval sa do Piešťan, kde našiel vhodné prostredie pre realizáciu svojich zámerov.

V roku 1993 založil Medzinárodný klub SR so sídlom v Piešťanoch a viedol ho do roku 2011. Záslužná bola aj jeho spolupráca s Mestom Piešťany počas príprav návštev významných svetových osobností. V roku 2011 jeho prínos ocenil primátor, ktorý mu udelil Pamätnú plaketu za dlhoročnú prácu v prospech propagácie mesta Piešťany.

Zdroj: Mesto Piešťany, Piešťanské informačné centrum

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972