V nedeľu 8. septembra vo večerných hodinách zomrel vo veku 92 rokov Carlo Vender, ktorý bol čestným občanom Mesta Piešťany. Piešťanská radnica o tom informovala prostredníctvom správy na svojom facebookovom profile.

Carlo Vender (nar. 16.4.1927) podnikal v oblasti zdravotníckej techniky a zaslúžil sa o rozvoj taliansko – slovenských vzťahov. Bol zakladateľom a čestným členom Československo – talianskej spoločnosti, po vzniku Slovenska Slovensko – talianskej spoločnosti. Významnou mierou ovplyvnil kultúrny život v Piešťanoch a prezentáciu piešťanských umelcov v Taliansku. Podporoval piešťanský spevácky zbor Coro Laudamus, študentov piešťanského gymnázia a základnej umeleckej školy, ktorým sprostredkúval turné v regióne Parmy.

Do Piešťan prišiel prvý raz v roku 1981, keď mu MUDr. Antonín Rezek, viceprezident vtedajších čs. kúpeľov odporučil naše kúpele. Liečil sa tu vyše stokrát. Ak k tomuto číslu prirátame krátkodobé pobyty, patril k najvernejším klientom piešťanských kúpeľov.

Bol to práve Carlo, ktorý sa pričinil o úzke kontakty medzi piešťanským zborom Coro Laudamus a talianskym zborom Coro Maddalene z Trentina. Carlo miloval operu a Verdiho, osobne sa poznal s viacerými slovenskými opernými sólistami, s ktorými sa často stretával aj v hoteli Thermia Palace.

Za podporu mladých piešťanských umelcov, za propagáciu našich umelcov v Taliansku získal 27. júna 1997 titul Čestný občan mesta Piešťany. Toto ocenenie si veľmi vážil a naďalej udržiaval blízky vzťah k Piešťancom v zbore Coro Laudamus.

Česť jeho pamiatke!
Zdroj: FB Mesto Piešťany / red Foto: Mesto Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972