Zmeny vo vedení spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Piešťany a informáciu o odvolaní vedenia spoločnosti potvrdil minulý týždeň nový obchodný riaditeľ Petr Hlaváč. Generálny riaditeľ Christian Josef Schöpf skončil k 31. marcu tohto roka.

Petr Hlaváč počas komunikácie s novinármi vrámci stretnutia predsedov parlamentov V4 a Beneluxu, ktoré sa konalo minulý týždeň v Piešťanoch.

Podľa Petra Hlaváča do výberu nového generálneho riaditeľa bude túto funkciu dočasne vykonávať Frank Halmos. Ten pôsobí v rámci Danubius Hotels Group ako prevádzkový riaditeľ hotelov skupiny cez manažérsku s.r.o. Arisende. Arisende, ktorá vznikla v roku 2016, manažuje 25 kúpeľných hotelov v Čechách, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a vo Veľkej Británii. Členmi jej štatutárnych orgánovLev Novobilský, Mark Hennebry, Mark Gibbor, Alexei James Schreier a Pevel Říha, teda viacerí ľudia prepojení tiež v rámci štruktúr Slovenských liečebných kúpeľov a.s.

Z Arisende prišiel do Piešťan aj končiaci riaditeľ Christian Josef Schöpf. V tejto spoločnosti pôsobil aj Michael G. Hudritsch, ktorý v Piešťanoch rovnako pred časom skončil. 

Post obchodného riaditeľa zastáva niekoľko týždňov Petr Hlaváč. Ten predtým rok pôsobil vo funkcii regionálneho obchodného koordinátora Mozart Hotel Group. Pracoval tiež v pražskom kongresovom centre Hollyday Inn, či ako generálny manažér Bristol Group Karlove Vary.

Podľa našich informácií sú za zmenami hospodárske výsledky spoločnosti a dôsledky rozhodnutí manažmentu v obsadenosti kúpeľov. Slovenské liečebné kúpele Piešťany podávajú daňové priznanie každoročne až k júnovému termínu, takže z verejne dostupných zdrojov sa výsledky hospodárenia dozvieme až v lete.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972