Piešťanská radnica pripravila na posledné predprázdninové rokovanie mestského zastupiteľstva návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany. Vedenie mesta tvrdí, že k zmenám muselo pristúpiť pre dlhodobú neudržateľnú situáciu v parkovaní. Odporcovia hovoria o nepripravenosti materiálu a chýbajúcej koncepcii. Poslanci napokon VZN s niekoľkými zmenami schváli. Účinnosť nadobudne v dvoch termínoch.

Od štvrtka 1. augusta dochádza k zvýšeniu cien parkovného a ako i parkovacích kariet, pričom zároveň dochádza k obmedzeniu lokalít, kde budú karty platiť. V druhej etape zmien od 1. novembra dôjde k rozšíreniu zóny plateného parkovania o miestne komunikácie Teplická, Meštianska, Sládkovičova, Štúrova, Pod Párovcami, Winterova – pred Nemocnicou až po hotel Slovan a parkovisko pri futbalovom štadióne. Celkovo má byť inštalovaných do tohto termínu 23 nových parkovacích automatov. Podľa radnice pôjde o solárne zariadenia, v ktorých bude možné platiť hotovosťou, cez SMS, platobnou kartou a QR kódom.

„Cieľom prijatých opatrení je, aby doprava v centrálnej zóne bola plynulejšia a možnosť zaparkovať vozidlo dostupnejšia. Tieto zmeny sa budú postupne vyvíjať tak, aby priniesli optimálne riešenia do parkovacej politiky mesta – v záujme odľahčenia mesta od neúmerného počtu áut v centre mesta. Sme kúpeľné mesto, musíme už konečne niečo robiť aj pre ochranu ovzdušia v centre a tým aj pre zdravie našich obyvateľov,“ uvidela v tlačovej správe piešťanská radnica.

V súlade s VZN dochádza od 1. 8. 2019 k nasledovným zmenám:

Spoplatnené sú:

všetky vyznačené parkovacie miesta od 7.00 – 19.00 h
na parkovisku Nálepkova od 7.00 – 21.00 h
na parkovisku pred futbalovým štadiónom od 7.00 – 15.30 h ( platí od 01.11.2019)

Parkovať s platnou parkovacou kartou nie je možné na parkoviskách:

Rázusova ul.
Pri hoteli EDEN
Winterova ul. – pred Nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan (platí od 01.11.2019)
Parkovisko Nálepkova – okrem soboty a nedele a okrem parkovacej karty obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania (tieto karty sú určené obyvateľom s trvalým bydliskom Nálepkova ul., od parkoviska Nálepkova, pešia zóna Winterova, Pribinova, Námestie slobody, Nitrianska)

Od 1. 8. 2019 je cena za parkovanie:

– 0,60 EUR/h

– v lokalitách Rázusova, Eden, Winterova – po Slovan (platí od 01.11.2019) 2,00 EUR/h

– parkovisko Nálepkova – 1,00 EUR/h

 

Cena za parkovacie karty (predaj na Valovej ul. 44 – Služby mesta Piešťany):

70,00 EUR pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch
50,00 EUR pre obyvateľa mesta Piešťany
50,00 EUR pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
12,00 EUR týždenná karta
Vzory kariet a žiadostí o vydanie karty sú v prílohe.

Karty zakúpené do 31. júla 2019 sú v platnosti do termínu zaznamenaného na každej karte.

V prípade nejasností volajte SMP – stredisko Parkoviská – tel.: 033/79 141 26, 0903/256 799.

Podrobné informácie nájdete na webe správcu parkovísk – Služby mesta Piešťany.

-red-/TS Mesto Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972