Zmeny v parkovaní platia od štvrtka. Ste na ne pripravení?

Zmeny v parkovaní platia od štvrtka. Ste na ne pripravení?

30. júla 2019 Off Od PNky.sk

Piešťanská radnica pripravila na posledné predprázdninové rokovanie mestského zastupiteľstva návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany. Vedenie mesta tvrdí, že k zmenám muselo pristúpiť pre dlhodobú neudržateľnú situáciu v parkovaní. Odporcovia hovoria o nepripravenosti materiálu a chýbajúcej koncepcii. Poslanci napokon VZN s niekoľkými zmenami schváli. Účinnosť nadobudne v dvoch termínoch.

Od štvrtka 1. augusta dochádza k zvýšeniu cien parkovného a ako i parkovacích kariet, pričom zároveň dochádza k obmedzeniu lokalít, kde budú karty platiť. V druhej etape zmien od 1. novembra dôjde k rozšíreniu zóny plateného parkovania o miestne komunikácie Teplická, Meštianska, Sládkovičova, Štúrova, Pod Párovcami, Winterova – pred Nemocnicou až po hotel Slovan a parkovisko pri futbalovom štadióne. Celkovo má byť inštalovaných do tohto termínu 23 nových parkovacích automatov. Podľa radnice pôjde o solárne zariadenia, v ktorých bude možné platiť hotovosťou, cez SMS, platobnou kartou a QR kódom.

„Cieľom prijatých opatrení je, aby doprava v centrálnej zóne bola plynulejšia a možnosť zaparkovať vozidlo dostupnejšia. Tieto zmeny sa budú postupne vyvíjať tak, aby priniesli optimálne riešenia do parkovacej politiky mesta – v záujme odľahčenia mesta od neúmerného počtu áut v centre mesta. Sme kúpeľné mesto, musíme už konečne niečo robiť aj pre ochranu ovzdušia v centre a tým aj pre zdravie našich obyvateľov,“ uvidela v tlačovej správe piešťanská radnica.

V súlade s VZN dochádza od 1. 8. 2019 k nasledovným zmenám:

Spoplatnené sú:

všetky vyznačené parkovacie miesta od 7.00 – 19.00 h
na parkovisku Nálepkova od 7.00 – 21.00 h
na parkovisku pred futbalovým štadiónom od 7.00 – 15.30 h ( platí od 01.11.2019)

Parkovať s platnou parkovacou kartou nie je možné na parkoviskách:

Rázusova ul.
Pri hoteli EDEN
Winterova ul. – pred Nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan (platí od 01.11.2019)
Parkovisko Nálepkova – okrem soboty a nedele a okrem parkovacej karty obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania (tieto karty sú určené obyvateľom s trvalým bydliskom Nálepkova ul., od parkoviska Nálepkova, pešia zóna Winterova, Pribinova, Námestie slobody, Nitrianska)

Od 1. 8. 2019 je cena za parkovanie:

– 0,60 EUR/h

– v lokalitách Rázusova, Eden, Winterova – po Slovan (platí od 01.11.2019) 2,00 EUR/h

– parkovisko Nálepkova – 1,00 EUR/h

 

Cena za parkovacie karty (predaj na Valovej ul. 44 – Služby mesta Piešťany):

70,00 EUR pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch
50,00 EUR pre obyvateľa mesta Piešťany
50,00 EUR pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
12,00 EUR týždenná karta
Vzory kariet a žiadostí o vydanie karty sú v prílohe.

Karty zakúpené do 31. júla 2019 sú v platnosti do termínu zaznamenaného na každej karte.

V prípade nejasností volajte SMP – stredisko Parkoviská – tel.: 033/79 141 26, 0903/256 799.

Podrobné informácie nájdete na webe správcu parkovísk – Služby mesta Piešťany.

-red-/TS Mesto Piešťany