Zmenu frekvencie vývozu odpadu sprevádzajú aj tento rok nejasnosti

Zmenu frekvencie vývozu odpadu sprevádzajú aj tento rok nejasnosti

7. septembra 2017 Off Od PNky.sk

Frekvencia vývozu odpadu z rodinných domov je v Piešťanoch jedenkrát za dva týždne. Počas letných mesiacov, respektíve od 1. júna do 31. augusta, sa odpad vyváža týždenne. Každoročne pri prechode z augusta na september majú obyvatelia otázky, ktorý týždeň sa vývoz uskutoční. Nie je tomu inak ani tento rok, keď ľudia vyložili kontajnery v aktuálnom týždni na ulicu, ale vyvezené neboli.

Pokiaľ aj občania hľadali relevantnú informáciu o zmene, žiaľ nenašli ju. Mesto Piešťany ju nezverejnilo na svojej webstránke ani v médiach. Občania tak volajú často priamo spoločnosti zabezpečujúcej vývoz odpadu. Tu dostali odpoveď, že odpad sa vyváža v nepárny týždeň, čiže v termíne od 4. do 10. septembra, čo je 36 kalendárny týždeň, vykladajú nádoby zbytočne.

Vývoz z rodinných domov sa uskutoční v týždni od 11. septembra každý deň podľa niekoľko rokov zaužívaného harmonogramu. Ten nájdete na mestskej webstránke. Obyvatelia, ktorí nemali nádoby príliš plné, to iste zvládnu, tí ktorí ich však už tento týždeň mali plné si budú musieť zrejme pomôcť vrecami.

-th-